TRYGT: Statiner forårsaker sjeldent muskelplager, tyder ny forskning på. Nils Tore Vethe og Oscar Kristiansen er to av forskerne bak studien.  Foto: Erik Modal / Vestre Viken HF

TRYGT: Statiner forårsaker sjeldent muskelplager, tyder ny forskning på. Nils Tore Vethe og Oscar Kristiansen er to av forskerne bak studien. 

Foto: Erik Modal / Vestre Viken HF

– Kun et fåtall får muskelplager av statiner

I en ny norsk studie oppgir en av ti som bruker statiner at de får muskel- og skjelettplager som bivirkninger av medisinen. Studien viser imidlertid også at statiner svært sjeldent er den faktiske årsaken til disse plagene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Mer enn 550 000 nordmenn bruker statiner i dag. Andelen statinbrukere har økt med om lag ti prosent de siste ti årene. Hos pasienter med etablert hjerte- og karsykdom er disse medisinene livsviktige. Men mange slutter å bruke statiner, fordi de opplever plagsomme bivirkninger i form av muskel- og skjelettsmerter.

– Nesten ti prosent av hjerteinfarkt-pasientene i vår studie rapporterte om muskelbivirkninger når de tok det mest brukte statinet, atorvastatin. Mange hadde derfor sluttet med behandlingen, sier Nils Tore Vethe, seksjonsleder og forsker ved Avdeling for Farmakologi på Oslo Universitetssykehus. Han vil nå friskmelde statiner, som han mener har fått et ufortjent dårlig rykte.

Plagene skyldes sjelden statiner

Vethe og kolleger i forskningsgruppen NOR-COR har jobbet med en ny norsk studie som nylig ble publisert i European Heart Journal Cardiovascular Pharmacotherapy. Studien viser at de aller fleste av de som har tilskrevet muskelplager til statiner, faktisk ikke får muskelbivirkninger når de tar disse kolesterolmedisinene. 

– Vi er litt overrasket over resultatene. De strider jo imot en ganske utbredt oppfatning om muskelplager som en vanlig bivirkning av slike medisiner, sier Vethe.

Den randomiserte, dobbeltblindede, placebokontrollerte studien er et samarbeid mellom sykehusene i Drammen og Vestfold, Oslo universitetssykehus og Avdeling for Atferdsmedisin ved Universitetet i Oslo.

– Tidligere forskning har vist tilsynelatende høy forekomst av slike bivirkninger. Men dette har for det meste vært observasjonsstudier, der pasientene selv har rapportert at smertene skyldes statiner. Dette har ført til mye omtale av muskelbivirkninger av slike medisiner i media.

Opp mot 55 000 norske pasienter mener de får slike bivirkninger av disse medikamentene.

– Vi kan anta at dette handler om en viss nocebo-effekt hos noen. Man kan jo lese mye om statiner og hvordan de fører meg seg slike plager, sier Vethe.

I de fleste tilfellene skyldes plagene andre årsaker enn statinbruk Nils Tore Vethe

Han forklarer at stivhet og smerter i muskler og ledd er svært vanlige plager hos mange, også hos dem som bruker statiner.

– Smertene pasientene melder om er helt reelle. Men i de fleste tilfellene skyldes plagene andre årsaker enn statinbruk, forklarer Vethe.

Første norske studie av muskelbivirkninger

Et stort og tverrfaglig forskningsteam står bak den nye studien. Både leger, sykepleiere, bioingeniører, farmasøyter, fysioterapeuter og statistikere har vært involvert. John Munkhaugen ved Medisinsk avdeling på Drammen sykehus er leder i prosjektet, og Oscar Kristiansen er førsteforfatter av den nypubliserte artikkelen.

Forskerne intervjuet om lag 1.000 pasienter som brukte kolestrolmedisin. Av disse var det 97 personer som rapporterte om muskelplager de mente skyldtes medisinen.

FORSKERE: Vethe og Kristiansen sier de er overrasket over resultatene. 

      
        Foto: Erik Modal / Vestre Viken HF
FORSKERE: Vethe og Kristiansen sier de er overrasket over resultatene.  Foto: Erik Modal / Vestre Viken HF

Basert på denne gruppen ble 77 pasienter med i en videre undersøkelse. Deltakerne fikk syv ukers behandling med atorvastatin 40 mg og syv ukers behandling med en identisk tablett uten medisin, i tilfeldig rekkefølge. Hverken deltagerne eller forskerne visste rekkefølgen på behandlingen.

– Hos de aller fleste, ga ikke statinene noen muskelbivirkninger. Dette er gode nyheter, som kan ha stor betydning for de som bruker disse medisinene, sier Vethe.

Han sier at syv uker skal være tilstrekkelig med tid for å kunne måle effektern av statiner, ifølge tidligere forskning.

Noen veldig få har ekte bivirkninger

Studien indikerer likevel at et fåtall av deltakerne opplevde plager som kan ha vært forårsaket av medisinen.

– Vi håper resultatene fra denne studien vil kunne bidra til å styrke arbeidet til leger og annet helsepersonell som følger opp disse pasientene. Spesielt er det viktig å også lete etter andre årsaker til pasientenes plager, sier Vethe.

Han kan avsløre at de allerede er i gang med å planlegge videre forsking på denne gruppen.

– Vi planlegger en oppfølgingsstudie til høsten, der vi skal undersøke de som på individuelt basis ble klassifisert med reelle bivirkninger av statinene, sier han.

En femtedel av hele befolkningen lever i dag med etablert hjerte- og karsykdom eller har høy risiko for slik sykdom. Høyt kolesterol er en av de viktigste årsakene til hjerte- og karsykdom og forklarer opp mot halvparten av denne risikoen.

– Statiner er et av de mest effektive legemidlene som finnes for å forhindre hjerte- og kar sykdom. Dette er den første produsentuavhengige studien som systematisk har testet ut med placebokontroll om anbefalte doser statiner for hjertepasienter faktisk forårsaker slike muskelsymptomer hos de som rapporter slike plager.

Powered by Labrador CMS