PRESENTERTE: Tidligere UIB-stipendiat, Kjetil Lauvland Bjørnevik, presenterte muntlig en studie om neurofilament nivået til MS-pasienter fra biobank fra det amerikanske forsvaret under ECTRIMS i Stockholm i 2019.  Foto: Lasse Moe

PRESENTERTE: Tidligere UIB-stipendiat, Kjetil Lauvland Bjørnevik, presenterte muntlig en studie om neurofilament nivået til MS-pasienter fra biobank fra det amerikanske forsvaret under ECTRIMS i Stockholm i 2019. 

Foto: Lasse Moe

Norsk forsker med på viktig MS-funn: – Et stort skritt i retning av å finne årsaken

Multippel sklerose er i stor grad trigget av infeksjon fra Epstein-Barr-virus, slår Harvard-forskere fast – deriblant Kjetil Lauvland Bjørnevik og Marianna Cortese, begge med doktorgrad fra MS-miljøet i Bergen.

På verdensbasis er rundt 2,8 millioner mennesker rammet av multippel sklerose (MS). I Norge regner man med at over 12.000 personer i har sykdommen, som rammer over dobbelt så mange kvinner som menn.

Sykdommen ødelegger isolasjonslaget (myelinet) rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen og fører blant annet til problemer med syn, balanse og bevegelsesevne.

Knytter MS til virus

Å få være en del av MS-miljøet i Bergen har vært viktig for oss begge. Kjetil Lauvland Bjørnevik

Epstein-Barr-viruset forårsaker kyssesyke (mononukleose), og den som blir smittet, bærer på det resten av livet.

Nå har forskere tilknyttet Harvard universitet funnet at MS-sykdommen i stor grad er drevet frem av infeksjon utløst av dette viruset.

Studien, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science denne uken, kan med dette ha bevist en hypotese som har florert over 20 år, men som ingen, til nå, har klart å sette to streker under. 

«Vi testet hypotesen om at MS er forårsaket av Epstein-Barr-virus (EBV) i en kohort som omfatter mer enn 10 millioner unge voksne i aktiv tjeneste i det amerikanske militæret, hvorav 955 ble diagnostisert med MS i løpet av tjenesteperioden. Risikoen for MS økte 32 ganger etter infeksjon med EBV, men var ikke økt etter infeksjon med andre virus», skriver forfatterne i artikkelen.  

«Disse funnene kan ikke forklares med noen kjent risikofaktor for MS og antyder EBV som den viktigste årsaken til MS», heter det videre.

To fra MS-miljøet i Bergen

Studien «Longitudinal analysis reveals high prevalence of Epstein-Barr virus associated with multiple sclerosis» har ikke mindre enn to forskere tilknyttet MS-miljøet i Bergen som førsteforfattere.

Kjetil Lauvland Bjørnevik og kollega Marianna Cortese har begge doktorgraden sin fra Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen (UiB), og er fortsatt aktive i MS-miljøet i Bergen. De har nå forskerstillinger på Harvard og i ferd med å bli knyttet til Neuro-SysMed. 

– MS-miljøet i Bergen er et veldig bra forskningsmiljø. Å få være en del av det har vært viktig for oss begge og har lagt fundamentet for der vi er nå, sier Bjørnevik til Dagens Medisin, på telefon fra Boston.  

– Hvor stort er dette funnet?

– Dette er et stort skritt i retning av å finne årsaken til MS. Studien gir en sterk indikasjon på at dette viruset er det som forårsaker sykdommen.   

Brobygger

Bjørnevik håper funnet vil lede til nye studier på behandling av MS og utprøving av vaksiner.

– Våre funn er på mange måter en brobygger mellom det vi vet og det som kan skje videre, beskriver han.

– Har dere planer om flere studier?

– Vi undersøker muligheten til å gjøre intervensjonsstudier, men har ikke noen konkrete planer akkurat nå.

  • I forbindelse med ECTRIMS-konferansen i 2019 presenterte Bjørnevik funn som tydet på at MS-sykdommen starter fire-fem år før symptomene viser seg. Se vårt intervju med ham her. 

– Et nytt kapittel

Studien er publisert sammen med forskerne Brian C. Healy, Jens Kuhle, Michael J. Mina, Yumei Leng, Stephen J. Elledge, David W. Niebuhr, Ann I. Scher, Kassandra L. Munger og Alberto Ascherio.

I en kommentar fra immunologene William H. Robinson og Lawrence Steinman, begge ved Stanford University, heter det at:

– Disse funnene gir overbevisende data som impliserer EBV som utløseren for utviklingen av MS.

Epidemiolog Alberto Ascherio, hovedforfatter av den nye studien, sier:

– Konklusjonen er nesten: Hvis du ikke blir infisert med EBV, får du ikke MS. Det er sjelden å få slike svart-hvitt-resultater.

– Dette bør åpne et nytt kapittel i forsøket på å finne en måte å behandle og forebygge sykdommen på. 

Studien har fått omtale i rundt 150 internasjonale medier til nå, deriblant The New York Times, Washington Post, Forbes, BBC, Die Zeit og El Pais. 

Interessekonflikter:

Brian C. Healy har mottatt forskerstøtte fra Analysis Group, Celgene (BMS), Verily Life Science, Merck-Serono, Novartis og Genzyme

Jens Kuhle har mottatt foredragshonorar, studie- og reisestøtte og/eller har styreverv fra det sveitsiske MS-forbundet, det sveitsiske forskningsrådet, Universitetet i Basel, Progressive MS Alliance, Biogen, Bayer, Celgene, Merck, Novartis, Octave Bioscience, Roche og Sanofi.

Michael J. Mina sitter i styret for ImmuneID og er rådgiver for Detect and Quantum-SI.

Stephen J. Elledge er grunnlegger av TSCAN Therapeutics, MAZE Therapeutics, Mirimus og ImmuneID. Han er også i styret i Homology Medicines, TSCAN Therapeutics, MAZA og Immune ID, samt rådgiver for MPM.

Kjetil Bjørnevik, Marianna Cortese, Yumei Leng, David W. Niebuhr, Ann I. Scher, Kassandra L. Munger og Alberto Ascherio oppgir ingen interessekonflikter.

Powered by Labrador CMS