FÅR NYE FOLK: Audun Hågå, direktør i Statens Legemiddelverk, overtar folk og oppgaver fra FHI. Foto: Øyvind Bosnes Engen.
FÅR NYE FOLK: Audun Hågå, direktør i Statens Legemiddelverk, overtar folk og oppgaver fra FHI. Foto: Øyvind Bosnes Engen.

SLV-direktøren tar over folk fra FHI: - Vi skal gjøre vårt beste for at det skal gå knirkefritt

Statens legemiddelverk blir Direktoratet for medisinske produkter, samtidig som direktør Audun Hågå får overført ansatte fra Folkehelseinstituttet.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen gjennomfører store endringer i organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen. Dette innebærer blant annet flytting av en rekke arbeidsoppgaver og ansvarsområder fra Folkehelseinstituttet til Helsedirektoratet og til Statens Legemiddelverk (SLV).

– Vi er glad for at Regjeringen har fattet en beslutning. Nå skal vi gjøre vårt beste for å ivareta nye og gamle oppgaver og medarbeidere på best mulig måte, sier direktør Audun Hågå i SLV til Dagens Medisin.

Som en del av revidert nasjonalbudsjett har regjeringen også besluttet at Statens legemiddelverk skal skifte navn til Direktoratet for medisinske produkter.

Overtar fagfolk og oppgaver fra FHI

Det nyomdøpte direktoratet får hele ansvaret for metodevurderinger for medisinske produkter. Miljøet i Folkehelseinstituttet som driver med metodevurderinger innen dette området, flyttes til Direktoratet for medisinske produkter.

I 2022 opplevde SLV at mange ansatte sluttet, særlig blant de som jobbet med metodevurdering. Dagens Medisin har skrevet om at det var med å påvirke saksbehandlingstiden.

Nå skal ansatte fra Folkehelseinstituttets metodevurderingsmiljø flyttes til SLV.

– Vi skal gjøre vårt beste for at sammenslåingen skal gå så knirkefritt som mulig for medarbeiderne og for at dette ikke skal påvirke saksbehandlingstiden på en negativ måte.

SLV har også overtatt et annet ansvar fra FHI, for vaksineinnkjøp. Hvordan dette skal organiseres er for tidlig å si noe om, men noe de skal se nærmere på i tiden som kommer, ifølge Hågå.

FHI kjente ikke til endringene

Folkehelseinstituttet opplyste i går til Dagens Medisin at budsjettet var nytt for dem. Direktør for FHI Camilla Stoltenberg pekte på at mye fortsatt var uavklart for FHIs del.

– Det er mange og store endringer også for Folkehelseinstituttet i revidert nasjonalbudsjett. Det er endringer som kan gi muligheter for utvikling og forbedringer, og endringer vi oppfatter som uklare slik de er beskrevet nå, som på folkehelsefeltet. Gjennomføringsprosjektet av endringene blir viktig, og mye må avklares her, sier hun.

I august i fjor tok regjeringen initiativ til en gjennomgang av organisering, roller og ansvar i Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Direktoratet for strålevern og åpnet for innspill.

SLV vil ikke si hva man ønsket

Hva SLV ønsket vil ikke Hågå kommentere så detaljert.

– Vi har hatt gode muligheter til å gi innspill i prosessen, og ønsker ikke å kommentere noe mer ut over det.

På spørsmål om det er noen av endringene som gjelder SLV som ikke er i tråd med SLVs ønsker, svarer Hågå følgende:

– Regjeringen har fattet en beslutning, og vi vil ivareta nye og gamle oppgaver på best mulig måte.

Statens legemiddelverk er allerede et direktorat i gavnet, men blir det altså nå også i navnet. Direktøren i det nydøpte direktoratet understreker at det er regjeringen som har besluttet navneendringen.

– Vi er veldig fornøyde med det nye navnet, som nå reflekterer bedre at vi også har ansvar for medisinsk utstyr.

Statens legemiddelverk er et direktorat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. SLVs oppgave er blant annet å sikre at alle legemidler som brukes i Norge er trygge å bruke og har ønsket virkning. Legemiddelverket er også fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr.

Endringene skal gjennomføres med virkning fra 1. januar 2024.

Powered by Labrador CMS