NÆR DOBLING: Andelen svangerskap med Downs syndrom har nesten doblet seg siden 2000. Illustrasjonsbilde: Colourbox Foto:

NÆR DOBLING: Andelen svangerskap med Downs syndrom har nesten doblet seg siden 2000. Illustrasjonsbilde: Colourbox

Foto:

Stadig flere svangerskap med Downs syndrom

Tall fra Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet (FHI) viser at antall svangerskap og aborter ved Downs syndrom i Norge aldri har vært høyere enn i 2020.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Andelen svangerskap med Downs syndrom har nesten doblet seg siden 2000. i 2020 ble det registrert 147 svangerskap med opplysninger om Downs syndrom, 27,2 per 10 000. Det er det høyeste tallet registrert i Medisinsk fødselsregister. I 2000 var det 14,2 per 10 000. Det betyr en økning på 90,1 prosent i antall svangerskap med Downs syndrom per 10 000 siden 2000.

Økning i antall svangerskap

Antallet svangerskap med Downs syndrom i 2000 var 85. I 2020 var det 147 svangerskap med Downs syndrom, det tilsvarer en økning på 73 prosent.

– Den vanligste risikofaktoren for Downs syndrom er mors alder. Det er derfor sannsynlig at det er nettopp den økte alderen som gir flere fostre med Downs syndrom, uttaler overlege Kristine Stangenes i Medisinsk fødselsregister til FHI sin nettside.

Til tross for at andelen svangerskap med Downs syndrom har steget, har andelen levendefødte barn med Downs syndrom holdt seg stabil, skriver FHI.

– Dette skyldes en større andel aborter av fostre som er diagnostisert med Downs syndrom, sier Stangenes.

Utvikling siste 20 år. Foto: FHI.

Bioteknologiloven

I 2020 ble det vedtatt endringer i bioteknologiloven som gjør det enklere å avdekke hvorvidt fosteret har Downs syndrom. Aldersgrensen for forsterdiagnostikk senkes fra 38 til 35 år. Alle gravide får offentlig tilbud om ultralydundersøkelse i uke 11+0 til 13+6, og mulighet for å ta en non-invasiv prenatal test (NIPT).

FHI skriver at det er rimelig å anta at de nye rutinene vil påvirke andel levendefødte barn med Downs syndrom i årene som kommer. Det vises til at alle gravide i Danmark fått tilbud om fosterdiagnostikk fra 2004, og NIPT ble innført i Danmark i 2017. Danmark har sett en nedgang i antall levendefødte barn med Downs syndrom. I 2004 var det 61 levendefødte danske barn med Downs syndrom, i 2019 var det 18- andelen falt fra 9,4 per 10 000 i 2004 til 2,9 per 10 000 i 2019.

Powered by Labrador CMS