Foto:
Foto:

– Skuffende at Prioriteringsrådet ikke har spurt kommunene til råds

– Det er skuffende at Prioriteringsrådet ikke har sørget for innspill fra dem som har ansvaret for asylsøkernes helsetjenester, nemlig kommunene, sier Preben Aavitsland, leder for Smittevernlegene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I dag skal Rådet for kvalitet og prioritering i helsetjenesten drøfte helseundersøkelser av asylsøkere. Dagens Medisin har tidligere skrevet om de ulike alternativene som skal vurderes.

Smittevernlegene, som er et nettverk for smittevernansvarlige kommuneleger, har levert et innspill til saken- uten å ha blitt bedt om det.

– Skuffende
– Vi synes det er skuffende at Prioriteringsrådet ikke har sørget for innspill fra dem som har ansvaret for asylsøkernes helsetjenester, nemlig kommunene. Da blir det nok en gang til at statlige etater diskuterer seg imellom hva kommunene skal gjøre, sier leder Preben Aavitsland til Dagens Medisin.

For eksempel kunne Norsk samfunnsmedisinsk forening blitt spurt om å komme med råd, skriver Smittevernlegene i sitt innspill.

Må utredes
Aavitsland mener det trengs en skikkelig utredning.

– Både behovet og begrunnelsen for testing av asylsøkere for smittsomme sykdommer må utredes, og også når og hvor slik testing skal tilbys, sier Aavitsland.

Han mener de som tester positivt må få et oppfølgingstilbud.

– Testing av asylsøkere for smittsomme sykdommer kan bli uetisk dersom det ikke står et oppfølgingstilbud klart til dem som er positive, sier han.

Tuberkulosetest
Smittevernlegene støtter fortsatt obligatorisk skjermbilde for tuberkulose umiddelbart etter ankomst.

Les brevet fra Smittevernlegene her.

Ifølge sekretariatet i Rådet ble det besluttet på møte 3. desember at denne saken skulle opp på dagens møte.

Kort varsel
Det ble da gjort klart at de på så kort varsel ikke ville ha mulighet til å utrede saken utover å ta imot innspill fra rådsmedlemmene og deres organisasjoner/institusjoner og sende disse ut.

Det ble bestemt at følgende skulle levere innspill: KS, Helsedirektoratet, NAKMI og RHF-ene. Sekretariatet ba i etterkant også om innspill fra FHI.

Muntlig fra KS
Tone Marie Nybø Solheim, konstituert områdedirektør i KS, bekrefter at KS har fått anledning til å levere innspill. KS kommer ikke med et skriftlig innlegg.

– Jeg kommer til å ha en muntlig innledning på vegne av KS. Den vil bestå av innspill fra KS og fra kommunesektoren, sier Nybø Solheim.

Hun sier at viktige erfaringer fra kommunene vil bli belyst under behandlingen av saken.

– Vi har fem rådsmedlemmer med kommunal forankring, som alle vil komme med innspill fra sitt ståsted, sier hun.

Powered by Labrador CMS