Gun Peggy Knudsen, områdedirektør for helsedata og digitalisering i Folkehelseinstituttet. Foto: Per Corneliussen
Gun Peggy Knudsen, områdedirektør for helsedata og digitalisering i Folkehelseinstituttet. Foto: Per Corneliussen

Nå skal FHI spore SARS-CoV-2-smitte gjennom en app

FHI, i tett samarbeid med andre aktører, utvikler nå en app som kan bidra til å redusere tiden som brukes på smitteoppsporing.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

 

Dette er en av flere ulike teknologiske løsninger som kan støtte smitteoppsporingen av koronavirus, skriver Folkehelseinistituttet i en pressemelding.

Les også: Smitteoppsporing på mobil, beskyttelse av befolkningen og forholdsmessighet i Covid-19-epidemien. 

Tiltaket krever spesiell oppmerksomhet på personvern og informasjonssikkerhet, og det gjenstår fortsatt et betydelig arbeid med hvordan teknologien kan implementeres i smitteoppsporingen, påpekes det videre. 

- Vi vil understreke at dette vil være et utprøvende arbeid. Mange land ser nå på det samme som oss her i Norge. Vi tenker at i denne situasjonen så kan vi ikke la være å prøve, og dette vil være ett av flere ulike utviklingstiltak som kan støtte smitteoppsporingen, sier Gun Peggy Knudsen, områdedirektør for helsedata og digitalisering i Folkehelseinstituttet.

Som Dagens Medisin har omtalt tidligere, har medisinstudenter, leger og sykepleiere allerede utviklet en nettside som gir råd til befolkningen og helsepersonell. Utviklerne av koronasjekk.no har allerede et verktøy for smittesporing på plass og har tilbudt FHI om å ta over løsningen gratis.

Til nå har smittesporingen foregått manuelt. Men den manuelle metoden for smitteoppsporing er ressurskrevende, og krever mye kapasitet fra helsetjenesten. Det kan også være vanskelig for de smittede å huske alle de har vært i nærheten av i en gitt periode eller alle steder de har oppholdt seg. Mange kjenner heller ikke identiteten til alle de har vært i nærheten av.

Folkehelseinstituttet, med assistanse fra Direktoratet for e-helse og Forskningsrådet, samarbeider med det statlige selskapet Simula Research Laboratory for å få på plass verktøyet. 

Men ennå gjenstår arbeid med hvordan dette i praksis kan implementeres i den praktiske jobben som gjøres med smittesporing ute i kommunene. 

Det gjenstår også et betydelig arbeid med hvordan appen kan tas i bruk i det praktiske smittevernarbeidet, samt personvern og informasjonssikkerhet.

- Vi arbeider nå intensivt med disse avklaringene før vi kan tilby et slikt digitalt verktøy, forklarer Gun Peggy Knudsen.

Anne Kjersti Befring reflekterer over nettopp dette i sin nyeste bloggpost her i Dagens Medisin. 

Powered by Labrador CMS