Her settes verdens første vaksine mot malaria, i et pilotprogram i Tomali i Malawi i desember 2019. Siden år 2000 har den gjennomsnitlige levealderen i Afrika økt med 10 år. 

Foto: AP Photo/Jerome Delay

Forventet levealder øker betydelig i Afrika

Den forventede levealderen i Afrika økte med ti år mellom 2000 og 2019, ifølge Verdens helseorganisasjon. Det er dobbelt så mye som gjennomsnittet i verden.

Publisert

I 2000 var forventet levealder i Afrika 46 år, mens den i 2019 var økt til 56 år, ifølge en WHO-rapport om helsetilstanden i Afrika. Økningen på ti år er mer enn det globale gjennomsnittet, og mer enn i noen annen region i løpet av samme tidsperiode.

I gjennomsnitt økte forventet levealder i verden med fem år i perioden. Forbedringer innen helsevesen, barselomsorg og behandling av infeksjonssykdommer anses å ligge bak suksessen i Afrika. Likevel gjenstår det mye for å gjøre helsesituasjonen enda bedre i Afrika, understreker nestlederen for WHO i Afrika, Lindiwe Makulabo.

– Gevinster i forventet levealder kan lett gå tapt om det ikke jobbes for å styrke investeringene i helsevesenet, sier hun.

Covid-19, apekopper og kolera trekkes fram som eksempler på hva som kan endre prognosene for forventet levealder igjen. Ifølge WHO er det viktig at afrikanske land fremover øker finansieringen av offentlig helsevesen og gjøre det tilgjengelig for enda flere mennesker.

Botswana trekkes fram som et land som har lyktes godt, og som andre kan lære av.

Powered by Labrador CMS