Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, er kritisk til sammensettingen av koronautvalget. 

Foto: Vidar Sandes

– De bør ta seg bryet med å snakke med dem som har hatt skoene på

Kreftforeningen og Rådet for psykisk helse reagerer på sammensettingen av koronautvalget.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

– Vi syns at når man skal evaluere myndighetenes koronainnsats, for å lære og være mer forberedt på neste helsekrise eller pandemi, bør man ta seg bryet med å snakke med dem som har hatt skoene på. Det har vært pasienter og pårørende.

Det sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, til Dagens Medisin.

I slutten av april ble det i statsråd oppnevnt et uavhengig utvalg som skal evaluere myndighetenes håndteringa av covid-19-pandemien, samt håndteringen av omikronutbruddet.

Utvalget skal ledes av tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, og består ellers av personer som «til sammen har bred kunnskap om blant annet nasjonal beredskap, psykisk og fysisk helse, minoriteter, juridiske aspekter, offentlig forvaltning, økonomi, utdanning og arbeidsliv, samt internasjonale aspekter», skreiv NTB da utvalget ble kjent.

– De sårbare gruppene ble ekstra utsatt under pandemien, og har hatt en helt annen erfaring i møte med myndighetene enn andre borgere under pandemien. Derfor bør de tas med i gruppa som er nedsatt for å evaluere dette, sier Stenstadvold Ross.

– Men utvalget kan jo snakke med pasientorganisasjonene?

– Ja, det forutsetter vi nesten at de gjør. Koronakommisjonen er tydelig på at forholdet mellom myndighetene og frivilligheten ikke var godt nok utredet. Når et utvalg setter seg ned og skal evaluere, tror jeg at pasient- og brukerstemmene kunne påvirke utvalgets arbeid.

I grenseland
På Dagsnytt 18 mandag kveld sa statssekretær Henrik Krat Bjørkholt (Ap) at utvalget skal evaluere myndighetenes håndtering, og spesifikt nåværende regjerings håndtering av Omikron.

– Alle myndighetsnivåer er representert. Vi har valgt å ikke ha et så topptungt utvalg, og har med en vernepleierutdannet representant, og en ordfører.

På spørsmål fra programlederen om hvorfor ikke for eksempel Kreftforeningen kunne være med i utvalget, svarer statssekretæren:

– Disse kunne fint sittet i utvalget. En utfordring er å lage noe på rett nivå. 13 medlemmer er i grenseland hvor stort et slikt utvalg kan være, sa han.

Stenstadvold Ross i Kreftforeningen mener svarene fra Krat Bjørkholt i Dagsnytt 18 tyder på at det er bestemt at utvalget som er utnevnt består, og hun er skuffet over at det verken er ønske eller vilje til å endre sammensettingen.

– I så fall er det i alle fall veldig viktig at utvalget tar med seg perspektivet om at brukere og pårørende har andre utfordringer enn andre beboere. Det må de undersøke. Jeg syns det er trist at pasientene ikke settes i sentrum, sier Stenstadvold Ross.

Savner sykepleiere
Tove Gundersen, generalsekretær i paraplyorganisasjonen Rådet for psykisk helse reagerer også på at brukere, pårørende og frivillige ikke er tatt med i utvalget.

– De frivillige er en bærebjelke i det norske samfunnet, sier hun.

Hun reagerer også på at ikke eneste sykepleier er med i utvalget.

– Få vil tenke på nøkkelarbeidergrupper uten å ta med sykepleiere. De har levert helt nødvendig informasjon om situasjonen på blant annet sykehus og pleiehjem, fortalt om presset ansatte har stått i, rapportert om feil og mangler, varslet om umenneskelig press og dårlig kapasitet, blant annet på intensivsykepleiere, sier hun.

Hun mener sykepleiere i framtida vil være sentrale i Norges kriseberedskap. Derfor mener hun at de må lyttes spesielt til når framtidens kriseberedskap utarbeides.

–   Vi bør definere hva som er forsvarlig drift av helsetjenester og rusomsorg og sette krisekriterier knyttet til måloppnåelsen i relevante situasjoner. Det vil i stor grad være sykepleiere som gjør denne jobben, sier hun.

Norsk sykepleierforbund har tidligere reagert på at de ikke er med i utvalget.

– Vi er den aller største yrkesgruppen som har stått i dette, vi burde vært representert, sier lederen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Lill Sverresdatter Larsen til Sykepleien.

I de to tidligere utvalgene var det heller ingen sykepleiere representert.

Disse skal sitte i utvalget
Øystein Olsen, pensjonert sentralbanksjef, Bærum (leder)
Haakon Stephen Bruun-Hanssen, pensjonert forsvarssjef, Son
Ørjan Olsvik, professor, Tromsø
Siv Kvernmo, professor, Tromsø
Carjet Demir, administrasjonsleder, Bergen
Anne Hjermann, utdanning- og verjemålsdirektør, Bergen     
Tove Røsstad, kommuneoverlege, Trondheim
Hilde-Marie Thorstensen Rosvold, leder i sykehjemstjenesten, Vefsn
Anne Kjersti Befring, førsteamanuensis, Bærum
Øystein Dørum, sjeføkonom, NHO, Oslo
Roger Bjørnstad, sjeføkonom, LO, Nesodden
Per Okkels, pensjonert departementschef, København
Andreas Vollsund, ordfører, Time

Powered by Labrador CMS