SPESIELT UTSATT: Det er viktig at norske leger er klar over at personer fra Ukraina er spesielt utsatt for hjerte- og karsykdom sammenlignet med folk som kommer fra Norge, ifølge overlege ved Avdeling for fysisk helse og aldring. Illustrasjonsfoto: Javad Parsa / NTB

Foto:

Risikerer å feilvurdere risiko for hjertesykdom blant ukrainere

– Estimert risiko for hjerte- og karsykdom er betydelig høyere for personer fra Ukraina enn personer fra Norge gitt samme nivå av risikofaktorene blodtrykk, kolesterol, røyking, alder og kjønn, sier overlege Haakon E. Meyer. 

Mens Norge regnes som et lavrisiko-område for hjerte- og karsykdommer, befinner Ukraina seg blant landene med ekstra høy risiko. 

I Norge anbefaler man å beregne risiko for akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag i løpet av de nærmeste ti årene ved hjelp av risikomodellen NORRISK2.

– Dersom man kun bruker denne modellen vil den antakelig underestimere risikoen betydelig for personer med bakgrunn fra Ukraina, sier Haakon E. Meyer, overlege ved Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet og professor ved Universitetet i Oslo.

FEMDOBLET: Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer er mer enn fem ganger høyere i Ukraina sammenlignet med Norge, påpeker overlege Haakon E. Meyer.  Foto: UiO

Kalkulatoren bygger på risikofaktorene blodtrykk, totalkolesterol, HDL-kolesterol, røyking, alder og kjønn.

Fire risiko-områder 

Meyer understreker at estimert risiko er betydelig høyere for personer fra Ukraina enn personer fra Norge gitt samme nivå av risikofaktorene blodtrykk, kolesterol, røyking, alder og kjønn.

Dette bør, ifølge overlegen, tas med i vurderingen av forebyggende behandling hos pasienter med ukrainsk bakgrunn.

–I Ukraina er risikoen på nivå med Norge for omtrent femti år siden. Samtidig kjenner vi ikke alle detaljene for personer som kommer fra Ukraina til Norge, men så langt vi vet har de høyere risiko for hjerte- og karsykdom. Det må norske leger være klar over, sier Meyer. 

I en kronikk nylig publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening uttaler Meyer og medforfatterne at en praktisk tilnærming kan være å doble risikoestimatene fra NORRISK2. 

De oppdaterte europeiske retningslinjene fra European Society of Cardiology har definert fire risikoregioner: Lav, moderat, høy og ekstra høy risiko for hjerte- og karsykdommer.

Inndelingen tar utgangspunkt i standardiserte dødelighetsrater av hjerte- og karsykdom rapportert av Verdens helseorganisasjon.

– Mens Ukraina klassifiseres som et område med ekstra høy risiko, klassifiseres Norge som et land med lav risiko, sier Meyer. 

Økt risiko i flere år

– Dersom en person i sekstiårene går til legen og man skal se på risikoen for hjerte- og karsykdom, gjør man i utgangspunktet en vurdering basert på de norske retningslinjene. Poenget er at dersom pasienten har bakgrunn fra et annet land enn Norge så skal resultatene i noen tilfeller tolkes annerledes, sier Meyer. 

Han viser til at i de norske retningslinjene er det allerede nevnt at for et gitt nivå av blodtrykk, kolesterol og røykevaner vil personer med bakgrunn fra Sør-Asia ha en risiko som er omtrent 1,5 ganger høyere enn den generelle norske befolkningen.

– Vi vet at personer fra Sør-Asia fremdeles har økt risiko etter ganske mange år i Norge. Nå kommer en gruppe mennesker fra Ukraina og da er det viktig å være klar over at de er spesielt utsatt for hjerte- og karsykdom sammenlignet med folk som kommer fra Norge.

Powered by Labrador CMS