FØDESTUE: Fødeavdelingen i Vesterålen omgjøres midlertidig til fødestue, noe som innebærer at flere kvinner vil bli selektert til å føde i Bodø.  Foto: Nordlandssykehuset

FØDESTUE: Fødeavdelingen i Vesterålen omgjøres midlertidig til fødestue, noe som innebærer at flere kvinner vil bli selektert til å føde i Bodø. 

Foto: Nordlandssykehuset

Mangel på bioingeniører påvirker sykehusdriften i Vesterålen

Tillitsvalgt for Legeforeningen i Nordlandssykehuset er bekymret for konsekvensene av nattestengt lab ved Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes. Nå engasjerer både stortingspolitikere og Helse Nord seg.

Publisert

Styret i Nordland Legeforening sendte fredag ut en pressemelding om bekymringsmelding over nattestengt lab i Vesterålen.

I meldingen skriver styret at mangelen på bioingeniører ved Nordlandssykehuset i Vesterålen har resultert i at det ikke lenger er bioingeniører på natt på Stokmarknes. Og at dette har konsekvenser for resten av sykehusdriften.

Endringer er ikke drøftet med tillitsvalgte

– Det vil være flere pasienter som ikke lenger kan få behandling ved sykehuset i Stokmarknes og må sendes til andre sykehus. Blant annet blir fødeavdelingen på Stokmarknes omgjort til fødestue, og det vil bli begrensninger for andre pasientgrupper, skriver Legeforeningen.

Nordlandssykehuset skriver på egen nettside at fødeavdelingen i Vesterålen omgjøres midlertidig til fødestue, noe som innebærer at flere kvinner vil bli selektert til å føde i Bodø. Noen vil bli henvist til fødeavdelingen i Harstad. Det gjelder også kvinner fra Lofoten som er selektert til å føde på Stokmarknes.

Sykehuset vil ha beredskap for akutte, men ikke planlagte keisersnitt.

Nordland Legeforening skriver at de er bekymret for at endringer blir innført over natten uten at det har vært drøftet med foretakstillitsvalgte.

Legeforeningen viser til at det, ifølge informasjonen de har fått, er planer om at laboratoriet skal være stengt på natten i overskuelig fremtid, og minst i seks måneder.  

– Dette vil få konsekvenser for muligheten å rekruttere leger til sykehuset på Stokmarknes og vil begrense muligheten å utdanne legespesialister der.

Fagdirektør Tonje Hansen ved Nordlandssykehuset

      
        Foto: Nordlandssykehuset
Fagdirektør Tonje Hansen ved Nordlandssykehuset Foto: Nordlandssykehuset

Stortingspolitikere engasjerer seg

Stortingspolitikerne Alfred Jens Bjørlo i Venstre, Geir Jørgensen i Rødt og Mona Fagerås i Sosialistisk Venstreparti, har nå stilt helseminister Ingvild Kjerkol skriftlig spørsmål om situasjonen ved sykehuset.

Fagdirektør Tonje Hansen ved Nordlandssykehuset skriver i en e-post til Dagens Medisin at Nordlandssykehuset Vesterålen fortsatt har medisinsk og kirurgisk akuttberedskap, og at laboratoriet har normal drift hele dagen, fra morgen til kveld.

– Jobber kontinuerlig for å løse situasjonen

– Manglende vakt for laboratoriet på natt og lokal blodbank, gjør at noen pasienter kan bli overført til andre sykehus ved akutte tilstander. Det jobbes kontinuerlig for å løse situasjonen. Øvrig personell går i vakt som vanlig, slik at nødvendige vurderinger gjøres fortløpende for den enkelte pasient.

Fagdirektøren skriver videre at det jobbes intenst med å løse situasjonen for fødeavdelingen, som er midlertidig omgjort til fødestue.

– Vi prioriterer arbeidet med å gjenopprette blodbank-funksjonen ved laboratoriet. Denne er avgjørende for å kunne gå tilbake til normal drift med fødeavdeling. I tillegg jobbes det kontinuerlig med stabilisering og rekruttering av bioingeniører til øvrige laboratorieoppgaver.

– Inntil dette er på plass, vil kvinner som har termin i tiden som kommer, og som etter planen skal føde ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes, kunne bli selektert til å føde i Bodø eller Harstad. Denne vurderingen gjøres under konsultasjon med den enkelte fødende.

– Måtte fatte rask beslutning

Når det gjelder de tillitsvalgtes bekymring om at endringer er innført uten drøfting med dem, skriver Hansen at mangel på bioingeniører er en situasjon som har pågått over lengre tid, og at de tillitsvalgte og vernetjenesten i Nordlandssykehuset har vært informert om dette.

– Bioingeniører fra både Bodø og Lofoten har bidratt for å opprettholde driften. Den aktuelle situasjonen oppstod akutt og beslutningen ble tatt basert på en samlet medisinsk vurdering. Det var nødvendig med en rask beslutning, og vi beklager at de tillitsvalgte ikke ble informert i forkant. Det er i etterkant avholdt informasjonsmøte med de tillitsvalgte og verneombud, og dialogen pågår kontinuerlig.

Helse Nord jobber for å rekruttere

– Hvor lenge ser man for seg at endringene vil vare, stemmer det at det vil vare i minst seks måneder?

– Vi arbeider for å få på plass bioingeniører både på kort og på lengre sikt. Hvor lang tid det vil ta, kan ikke konkluderes nå. Bioingeniører fra Bodø og Lofoten har gjennom flere måneder bidratt til å drifte laboratoriet i Vesterålen. Dette vil også gjøres fremover. Bioingeniører fra andre laboratorier i regionen har også bidratt, men på grunn av egne bemanningsutfordringer er denne muligheten redusert.

Fagdirektøren skriver videre at Helse Nord RHF også jobber med å rekruttere bioingeniører fra andre regioner i landet til Vesterålen.

Powered by Labrador CMS