FLERE PÅVISTE KROMOSOMAVVIK: Andelen svangerskap der det er påvist ett eller flere kromosomavvik har gått jevnt oppover de siste ti årene. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Flere velger abort etter påvist kromosomavvik

Det fødes færre barn med kromosomavvik nå enn før. Samtidig går antallet selvbestemte aborter etter påvist kromosomavvik opp.

Publisert

Økningen i selvbestemte aborter etter påvist kromosomavvik er på 16 prosentpoeng, fra 61 prosent i 2021 til 77 prosent i 2022, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Andelen svangerskap der det er påvist ett eller flere kromosomavvik, har også gått jevnt oppover de siste ti årene. Tallene har økt i takt med gravides gjennomsnittsalder.

– Svært lav og høy alder er kjente risikofaktorer for å få barn med kromosomavvik. Utviklingen med økende alder for gravide kvinner og økende andel svangerskap registrert med kromosomavvik fortsetter også i 2022, sier Liv Cecilie Vestrheim Thomsen, overlege ved Medisinsk fødselsregister ved FHI.

Nedgangen i fødsler av barn med kromosomavvik vises i FHIs tall. I 2021 ble det født 88 barn med kromosomavvik, i fjor var tallet 64.

Powered by Labrador CMS