UNGE STEMMER: Johan Schanche er 6. års medisinstudent ved Finnmarksmodellen ved Universitet i Tromsø. Foto: privat
UNGE STEMMER: Johan Schanche er 6. års medisinstudent ved Finnmarksmodellen ved Universitet i Tromsø. Foto: privat

Stabilitet og kontinuitet i distriktene

For pasienter er det en trygghet å ha en fastlege som de kjenner, og som kjenner til pasientens bakgrunn. Rekruttering og stabilisering i fastlegeordningen er utfordrende, spesielt i distriktene.

Publisert

DET Å STADIG MØTE ny lege i konsultasjoner kan være slitsomt for pasienter, spesielt for de med kroniske lidelser. Tillitsbygging mellom pasient og behandler er en tidkrevende prosess, og for pasientene kan det være belastende å gjentatte ganger måtte formidle sin sykehistorie. Det er kjent at kontinuitet i fastlegetjenesten er fordelaktig for pasientene. Forskning viser blant annet at pasienter som har hatt samme fastlege over lengre tid har lavere risiko for å dø og for innleggelse på sykehus sammenliknet med de som kun har hatt samme fastlege i en kort periode.

Jeg tror desentraliserte studiemodeller er viktige fremover for å sikre stabilitet og kompetanse også i distriktene.

Leger som enten er fra området eller som over lengre tid har jobbet på samme plass, har gjerne tilegnet seg kunnskaper om kultur og lokale forhold. Slik kunnskap er viktig for å kunne gi likeverdig og best mulig behandling til den enkelte pasient. I samiske områder er kanskje dette særs relevant da den samiske kulturen og måten å utrykke seg på skiller seg fra befolkningen for øvrig.

VAKTBELASTNING. Fastleger har høy arbeidsbelastning og dette er sannsynlig en viktig grunn til at flere ikke står i samme stilling over lengre tid. I små kommuner i distriktet er det gjerne også høy vaktbelastning på legene grunnet få leger og vaktplan som må dekkes. Flere kommuner har igangsatt tiltak for å rekruttere og beholde fastleger. Dette være seg støtte til drift og kjøp av praksis, eller at kommunen overtar drift av legesentre. Enkelte kommuner har også turnusstillinger for vaktleger for å minske belastningen for fastlegene.

Legeutdanningen ved UiT ble i 1973 startet opp med mål om å utdanne leger til landsdelen. I senere tid har UiT også startet opp med en utdanningsmodell hvor legestudentene tar de siste årene på studiet i Finnmark. Modellen har som mål å beholde studentene i Finnmark når de skal ut i arbeidslivet. Slike desentraliserte studiemodeller tror jeg er viktige fremover for å sikre stabilitet og kompetanse også i distriktene.

STABILITET. Det er viktig med gode rekrutteringstiltak og attraktive ordninger for å kunne ha stabilitet og kontinuitet i fastlegeordningen i distriktene. Stabilitet og kontinuitet er en trygghet for pasientene og har vist seg å ha stor gevinst for folkehelsa. Jeg tror også at andre tiltak slik som desentraliserte studiemodeller og andre tiltak allerede på medisinstudiet er viktige for å sikre personell og kompetanse også i distriktene.

Powered by Labrador CMS