Studie: Legene overvurderer folks innstilling til å søke hjelp

Fastlegene overvurderer i hvilken grad pasienter vil oppsøke dem for ulike, vanlige helseplager – og spesielt for psykososiale plager, ifølge en ny norsk studie.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Sannsynligheten for å svare bekreftende på at folk med angst vil oppsøke fastlegen sin var tre ganger så høy blant fastlegene som blant pasientene, og for seksuelle problemer var sannsynligheten nesten to ganger så høy.
Forskjell i legers og pasienters forventninger
Dette er blant funnene som forsker og fastlege Torunn Bjerve Eide har gjort i en ny studie: Hun har spurt fastleger om i hvilken grad de tror de vil være den første legen som pasientene tar kontakt med ved ulike helseplager.

– Mens nesten 95 prosent av fastlegene trodde pasientene ville komme til dem først hvis de var plaget av angst, svarte snaut 85 prosent av pasientene at de tror folk oppsøker legen sin hvis de har angst. Forskjellen er statistisk signifikant, uttaler Bjerve Eide i en pressemelding fra Allmennmedisinsk forskningsfond.

Studien på forskjell i legers og pasienters forventninger, inkluderer svar fra 198 fastleger, hvorav 39,1 prosent var kvinner og fra 1.529 pasienter, der kvinner utgjorde 61,9 prosent, ifølge Allmennmedisinsk forskningsfond.

Studien, som er publisert i BJGP Open, konkluderer med at fastlegene overvurderer i hvilken grad pasienter vil oppsøke dem for ulike, vanlige helseplager – og da særlig for psykososiale plager.

Pasientene ble også spurt om hvor viktig de selv mente det var å oppsøke fastlegen sin ved gitte plager: Over halvparten ville gått til fastlegen for plager med kortpustethet og nær åtte av ti hvis de fikk vondt i brystet ved trening.

Nesten syv av ti ville oppsøkt lege for bekymringer som hadde vart mer enn én måned, ifølge Bjerve Eide, som er stipendiat ved Universitetet i Oslo og fastlege ved Majorstuhuset legegruppe i Oslo.

Menn var mindre tilbøyelige enn kvinner til å svare ja på denne typen spørsmål.

– Altomfattende instans
Bjerve Eide uttaler ifølge Allmennmedisinsk forskningsfond at hun er overrasket over at legene tydelig ser ut til å ha klart større forventninger enn pasientene når det gjaldt å oppsøke fastlegen sin.

–  Kanskje betyr det at fastlegene kan mer enn det pasientene er klar over. Eller det kan også bety at legene har et blikk på seg selv som en altomfattende instans, sier Bjerve Eide.

Spørreskjemaene ble besvart av personer som allerede hadde en time på legekontoret. Artikkelforfatterne mener den reelle forskjellen mellom legenes og pasientenes holdninger derfor kan være enda større.

Dataene er hentet fra den norske delen av den store europeiske studien Quality and Costs of Primary Care in Europe (QUALICOPC), som har sett på helsetjenester hos allmennleger i 34 land. Spørreskjemaene er besvart i perioden 2012-2013.

Powered by Labrador CMS