ENDRINGER: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil orientere om endringene i finansiering av fastlegeordningen på en presskonferanse neste tirsdag.
ENDRINGER: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil orientere om endringene i finansiering av fastlegeordningen på en presskonferanse neste tirsdag.

Kaller inn til pressekonferanse om fastlegeordningen

Basisfinansieringen av fastlegeordningen skal endres og styrkes fra 1. mai. Nå kaller regjeringen inn til pressekonferanse for å fortelle om endringene som kommer.

Publisert Sist oppdatert

Pressekonferansen vil finne sted 14. mars. Det kommer frem i en melding fra regjeringen fredag ettermiddag.

Helse- og omsorgsminster Ingvild Kjerkol og assisterande helsedirektør Olav Valen Slåttebrekk vil være til stede på pressekonferansen for å orientere om endringene i basisfinansieringen for fastleger.

Risikojustering av grunnlønnen

Det var i forbindelse med at regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023 i fjor høst, at det ble klart at finansieringen av fastlegeordningen skulle endres.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ville styrke basistilskuddet – grunnlønnen til fastlegene – med 480 millioner kroner. Samtidig varslet hun at finansieringsordningen skal endres for å sørge for bedre oppfølging av pasienter med store og langvarige behov.

Regjeringen vil innføre en såkalt risikojustering av basistilskuddet, der pasientens alder, kjønn og helsestatus skal ha betydning for det tilskuddet fastlegen får.

Regjeringen vil også fjerne det såkalte knekkpunktet som ble innført i 2020. Knekkpunktet innebærer at legene får et beløp per pasient for de første 1000 pasientene de har på listen sin, og et lavere beløp for hver pasient ut over dette.

At endringene ikke kommer før i mai har vært begrunnet med at det har vært behov for å utrede og forberede endringene.

Motstand i Legeforeningen

I Legeforeningen har det vært motstand mot endringene i basisfinansieringen som regjeringen har foreslått.

– Vi som forening advarer nå mot å innføre helt nye finansieringsgrep som gjør at fastlegeordningen blir mindre forutsigbar både for legene og for kommunen, uttalte legepresident Anne Karin Rime i fjor høst.

Les mer: Legepresidenten går hardt ut mot regjeringens forslag om endring av fastlegenes grunnlønn

Også leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin har vært svært kritisk til disse forslagene fra regjeringen.

I august i fjor ble det nedsatt et ekspertutvalg som har fått i oppdrag å gi konkrete forslag til både organisering og finansiering av fastlegeordningen. Den første rapporten fra utvalget kom i desember. Fristen for rapporten med endelige vurderinger og anbefalinger har hatt som frist å skulle leveres innen 15. april 2023.

Her kan du følge pressekonferansen tirsdag.

Powered by Labrador CMS