ANBEFALER FLERE: To dager etter at avtalen om statsbudsjettet for 2023 ble inngått med budsjettpartner SV, uten den forespeilede økningen i LIS1-stillinger, fikk helseministeren en tydelig anbefaling om å øke slike stillinger for å øke kapasiteten i fastlegeordningen. 

Foto: Vidar Sandnes

Kjerkol forsvarer LIS1-kutt selv om regjeringens utvalg vil øke antallet

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol tar ikke selvkritikk når det gjelder kutt av LIS1-stillinger, i lys av anbefalingene fra fastlegerapporten hun selv har bestilt. 

Publisert

Torsdag la ekspertutvalg som har fått i oppgave å komme med konkrete forslag til tiltak for å styrke fastlegeordningen og hvordan fastlegeordningen kan gjøres mer bærekraftig, frem sin første rapport

Utvalget kommer med anbefalinger knyttet til kompetanse og tar blant annet til orde for at det er viktig å opprette flere LIS1-stillinger. LIS1 tilsvarer den tidligere turnustjenesten og kreves for at en lege skal kunne starte på et spesialiseringsløp.

Det har vært et betent tema etter at regjeringen halverte antallet nye stillinger i statsbudsjett for 2023, og høstet mye kritikk. Budsjettpartner SV tok LIS1-stillingene inn igjen i sitt alternative budsjett. Men fikk ikke gjennomslag for dette i budsjettforhandlingene med regjeringen. 

– Det er positivt at ekspertutvalget ønsker å øke antall LIS1-stillinger markant, sier leder Kristin Kornelia Utne i Yngre legers forening (Ylf) til Dagens Medisin.

Hun understreker at hun bare har rukket å skumlese rapporten fra ekspertutvalget og at hun skal sette seg grundig inn i den.

Utne mener det er synd at forslaget kommer etter at regjeringen har trukket tilbake 31 av de 62 stillingene som ble lovet i statsbudsjettet for 2022.

Halvparten av disse 62 startet opp nå i høst. Den andre halvparten, som skulle startet til våren, får dermed ikke begynt sin spesialisering.  

Leder Kristin Kornelia Utne i Yngre legers forening.  Foto: Vidar Sandnes

Utne viser til at regjeringen og budsjettpartner SV ble enige om statsbudsjettet for neste år tidligere denne uken. 

– Regjeringen har ikke funnet 31 millioner kroner til å videreføre de 31 stillingene. Samtidig prioriterer de å sørge for lavere pris på diesel. Jeg undrer meg over denne prioriteringen, gitt de problemene vi har med dårlig tilgjengelighet på leger.

– Fullt klar over flaskehalsen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) forsvarer kuttet av LIS1-stillingene.

– Vi prioriterte andre virkemidler for å komme videre med å håndtere fastlegeutfordringene, sier hun til Dagens Medisin.

Kjerkol viser til at regjeringen øker basistilskuddet og sikrer en nasjonal ALIS-ordning i budsjettet. 

– Vi fikk til en historisk satsning på fastlegeordningen i budsjettet. Så er vi fullt klar over at LIS er en flaskehals.

Også utvalgets leder, Kjetil Tell, omtaler ordningen som en flaskehals.

– Det står ikke på antallet nyutdannede leger som vil jobbe i Norge, det er mange nyutdannede fra norske universitet og fra EU som vil jobbe. Men de trenger LIS1 for å kunne bli fastleger. Bare rundt 50 prosent av søkerne får LIS1-stilling, sier utvalgets leder, Kjetil Elias Telle, i et intervju med Dagens Medisin torsdag. 

Les hele intervjuet: – Tiltakene må ikke slå hverandre i hjel

Vil se nærmere på utdanningsforslag

Utvalget har i den foreløpige rapporten også pekt på at det er et alternativ å la LIS1-tjenesten utgjøre siste del av legers grunnutdanning i Norge.

– De problematiserer også LIS1 som struktur, og ønsker å se på om det kan bli en del av grunnutdanningen, sier Kjerkol.
– Vil du vurdere å endre det?
– Jeg har ikke et annet svar på det i dag, enn at det vil vi se på dette – sammen med andre innspill. LIS1 er en utfordring, ikke bare for fastleger, men også for andre spesialiteter.

Utne i Yngre legers forening er skeptisk til å legge praksisløpet tilbake inn i grunnutdanningen.

– Forslaget om reversering av LIS til en turnustjeneste tror jeg i utgangspunktet ikke er noen god idé. Det var gode grunner til at det ble flyttet ut, og går man tilbake til det vil det være i strid med retningen hele EU går i.

– Det vil ikke minst få konsekvenser for alle som ikke har studert i Norge.

– Interessant rapport

Helseministeren er fornøyd med rapporten hun har mottatt snaue fire måneder etter at utvalget ble nedsatt.

– Jeg syns det var en god løypemelding. De peker særlig på kompetanse, balansen mellom kompetansekrav og kommunenes mulighet til å oppfylle dem, og hvilke konsekvenser det får for kommunenes ansvar for å sikre nok fastleger. Det er vi nødt til å gå inn i. Det er en interessant rapport og ett av flere innspill i arbeidet med å sikre en bærekraftig fastlegeordning.

Powered by Labrador CMS