PASSER IKKE ALLE: – Klart flest fastleger er selvstendig næringsdrivende. I små kommuner, spesielt i kommuner med under 2000 innbyggere, er fastlønn mest vanlig. Dette viser at det ikke nødvendigvis er én modell som passer for alle, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke.

Foto:

Holder fast ved at næringsdrift er «hovedmodellen» for fastlegeordningen

– Jeg mener næringsdrift er en egnet modell, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Antallet fastleger som får fastlønn er sterkt økende. Helsedirektoratet fastslår i en fersk rapport at fastlønn må sees på som en «hovedmodell» for ordningen, sammen med næringsdrift som tradisjonelt har vært hovedmodellen.

– Vi må ta høyde for virkeligheten der ute. Slik det er per i dag så er det nesten ikke næringsdrift i de minste kommunene, og da mener vi at man også må ha ordninger som understøtter begge modellene, uttaler Kine Lynum i direktoratet til Dagens Medisin.

«Det vil være viktig å se på hvordan næringsdrift og fastlønn med og uten insentiv bør balanseres for å oppnå best resultat for pasient, fastlege og kommune. Planleggingen for og tilrettelegging av fastlegetjenesten bør i det videre gjenspeile at fastlønn og næringsdrift, avhengig av kommunestørrelse, i praksis er to hovedmodeller» skriver direktoratet i rapporten.

Innholdet i rapporten må Helsedirektoratet kommentere.

Helse- og omsorgsdepartementet holder imidlertid fast ved at næringsdrift er den eneste hovedmodellen.

– Næringsdrift er hovedmodellen innenfor fastlegeordningen i dag. Jeg mener dette er en egnet modell. Så står kommunene fritt til å tilby andre avtaler som fastlønn eller 8.2-avtale dersom kommunen finner det hensiktsmessig, uttaler statssekretær Maria Jahrmann Bjerke til Dagens Medisin.

Såkalte 8.2-avtaler er økonomiske samarbeidsavtaler mellom lege og kommune som reduserer legenes driftsutgifter.

Ikke én modell for alle

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at verken statsråd Bent Høie eller statssekretær Maria Jahrmann Bjerke har anledning til å stille til intervju om saken denne uken, og derfor kun ønsker å svare via e-post.

– Klart flest fastleger er selvstendig næringsdrivende. I små kommuner, spesielt i kommuner med under 2000 innbyggere, er fastlønn mest vanlig. Dette viser at det ikke nødvendigvis er én modell som passer for alle. Det viser heller at det er viktig med fleksibilitet, slik at vi har en ordning tilpasset de ulike behovene som finnes ute i tjenesten, skriver Bjerke.

Viser til direktoratet

– Hva er det Hdir har misforstått når de konkluderer med at også fastlønn er en hovedmodell?

– Årsrapporten fra Helsedirektoratet beskriver tjenesten slik den fremstår i dag. Ifølge rapporten har omtrent 84 prosent av fastlegene næringsdrift som driftsform, mens cirka 16 prosent er leger ansatt på fastlønn i kommunene. Innholdet i rapporten må Helsedirektoratet kommentere. Slik jeg forstår det, velger åtte av ti kommuner med befolkningsstørrelse under 2000 innbyggere å tilby fastlønnsavtaler. Dette står kommunene fritt til å gjøre, utfra egne vurderinger og lokale behov.

Powered by Labrador CMS