GOD STEMNING: Helseminister Bent Høie (H) hilste på legepresident Marit Hermansen før han la frem planen mandag.

Foto: Vidar Sandnes

1,6 milliarder til fastlegeordningen

Regjeringen setter av 1,6 milliarder kroner til å styrke allmennlegetjenesten og fastlegeordningen.

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.


OSLO (Dagens Medisin):  – Dette er en viktig og historisk dag for fastlegeordningen og allmennlegetjenesten, innledet helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mandag, da han la frem Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020 – 2024.

Det settes av 1,6 milliarder over fire år i handlingsplanen for å styrke fastlegeordningen og allmennlegetjenesten.

Det gis grunntilskudd i to år for de som begynner som fastleger og skal bygge opp sin praksis.

Det innføres også et knekkpunkt som gir bedre finansiering for de første 1000 pasientene for eksisterende praksiser. 

Her er andre punkter i planen:

Vil avlaste fastlegene for arbeidsoppgaver som ikke har med pasientbehandling å gjøre. 

Vil forhindre at sykehusene skyver oppgaver over på fastlegene og sørge for bedre arbeidsdeling og samarbeid om pasientene.

Vil styrke basisfinansieringen og modernisere takstsystemet.

Vil øke antallet ALIS-avtaler i kommuner med rekrutteringsproblemer.

Vil tilrettelegge for et hensiktsmessig antall LIS1 stillinger

Vil utvikle bedre måter å organisere legevaktarbeidet på.

Powered by Labrador CMS