VIL HA NY LØSNING: – Om man på alvor mener at fastlegeordningen er viktig og god, så bør man ta innover seg utfordringene og lage avtaler som gjør at flere leger tør å etablere seg, sier Åshild Bruun-Gundersen i Fremskrittspartiet. Foto: Lasse Moe

VIL HA NY LØSNING: – Om man på alvor mener at fastlegeordningen er viktig og god, så bør man ta innover seg utfordringene og lage avtaler som gjør at flere leger tør å etablere seg, sier Åshild Bruun-Gundersen i Fremskrittspartiet.

Foto: Lasse Moe

Vil ha nasjonal tilbakekjøpsgaranti

Frps Åshild Bruun-Gundersen mener at problemer knyttet til salg av fastlegepraksiser krever en landsomfattende løsning. Statsråd Bent Høie vil ikke foreslå en ny garanti.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Flere piler peker i negativ retning for fastlegeordningen. Fersk statistikk viser blant annet at antall innbyggere uten fast lege nå er nesten dobbelt så høyt som i mars 2019 og leger som vil slutte sliter med å finne noen som vil overta fastlegepraksisen.

Noen kommuner har derfor innført tilbakekjøpsgarantier. Dette innebærer at kommunen forplikter seg til å kjøpe ut leger som ikke får solgt praksisen sin. Garantien gjelder i en begrenset periode etter legens oppstart.

Fremskrittspartiet mener ordningen er en god ide, men etterlyser en nasjonal løsning.

Nylig stilte stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp) et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om han vil vurdere å innføre en tilbakekjøpsgaranti for hele landet.

– Landsomfattende problem

«Mangel på tilstrekkelig antall fastleger i Norge har ført til store utfordringer og økonomiske tap for de fastlegene som ønsker å avvikle sin praksis, men ikke har noen å selge den til. I slike tilfeller blir de stående med økonomisk ansvar for månedlige driftsutgifter og mange vil også sitte igjen med restlån som de må betale på, for en arbeidsplass de har sluttet på. Dette kan potensielt true fastlegeordningen og bidra til å gjøre rekruttering enda vanskeligere enn det allerede er», skriver Bruun-Gundersen i spørsmålet.

Hun viser til at blant annet Bergen kommune har valgt å innføre en tilbakekjøpsgaranti.

«Det er fint at flere kommuner ser verdien av å etablere en tilbakekjøpsgaranti, men dette er et landsomfattende problem som bør ha en landsomfattende løsning.»

Viser til rammeavtale

Helse- og omsorgsministeren svarer at han ikke vil foreslå en slik nasjonal tilbakekjøpsgaranti.

I sitt svar viser Høie blant annet til handlingsplanen for allmennlegetjenesten som ble lagt frem i 2020 og en foreslått økning i basistilskuddet i revidert nasjonal budsjett.

Han viser også til at rammeavtalen som regulerer overtakelse av fastlegehjemler.

«Fastlegeordningen er regulert i både lov, forskrift og avtale. Overtakelse av hjemmel er regulert i rammeavtalen ASA 4310 mellom Legeforeningen og KS. Staten er ikke part i avtalen.

I henhold til punkt 5.6 i avtalen Vilkår i forbindelse med tildeling av avtalehjemmel har fra-tredende lege rett t il å kreve overdratt praksis til overtagende lege. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege. Kommunen er ikke part i denne avtalen. Blir fratredende og overtagende lege ikke enige om overdragelsesbeløpet innen 5 uker etter at kommunens tilbud er mottatt, fastsettes prisen av nasjonal nemnd (voldgift) oppnevnt av Legeforeningen.

Jeg legger rammeavtalen til grunn. Overdragelse av praksis er et anliggende som er regulert i avtalen mellom KS og Legeforeningen. Jeg vil derfor ikke foreslå en nasjonal tilbakekjøpsgaranti.»

– Vil ikke svare

– Det er tydelig at Høie ikke ønsker å svare. Han svarer på et spørsmål jeg ikke stilte og det synes jeg er synd. Høie burde heller øyne en mulighet til å lage et tilbud som vil gi trygghet til fastlegene, sier Åshild Bruun-Gundersen til Dagens Medisin.

– Jeg er veldig bekymret for utviklingen. Stadig flere fastleger får problemer med å selge eller overføre praksisen fordi det ikke er noen å selge eller overføre til. Da sitter personen igjen med stor gjeld og dette ryktet sprer seg, og skaper bekymring hos andre som ikke tør å ta risikoen. Vi at ser kommuner som Bergen inngår avtaler om tilbakekjøp for å fjerne tvil og gjøre seg mer attraktive. Om man på alvor mener at fastlegeordningen er viktig og god, så bør man ta innover seg utfordringen og lage avtaler som gjør at flere leger tør å etablere seg.

– Hvordan mener du at en landsomfattende tilbakekjøpsgaranti bør utformes?

– Jeg tenker at man bør se til kommuner som har valgt å innføre dette og vurdere på hvilken modell som fungerer best. Dette løser ikke alle utfordringer, men det vil være et viktig og godt tiltak.

Powered by Labrador CMS