Norge har lenge kjempet for å komme med i EUs helseunion. Nå kan medlemskapet bli en realitet.

EU-kommisjonen: Norge bør inn i EUs helseunion

EU-kommisjonen sier ja til å slippe Norge og de andre Efta-landene Island og Liechtenstein inn i EUs helseunion.

Publisert Sist oppdatert

– EU-kommisjonen vil nå intensivere samtalene med Efta-landene om et rammeverk for tettere samarbeid om saken, skriver visepresident i EU-kommisjonen, Maros Sefcovic, og helsekommissær Stella Kyriakides i en felles pressemelding torsdag.

Norge har lenge kjempet for å komme med i EUs helseunion, som ikke er en del av EØS-avtalen.

– Redusere sårbarhet

I Helseberedskapsmeldingen Regjeringen la frem 24. november går styrket internasjonalt samarbeid igjen som en av de viktigste strategiene i Norges fremtidige helseberedskap. Ingvild Kjerkol dro selv til Brussel i september for å kjempe for norsk innpass i helseunionen.

– Norsk deltakelse i det europeiske helsesamarbeidet er veldig viktig for å redusere vår sårbarhet, både i og utenfor kriser, sa helseministeren  til NTB da.

EUs helseunion ble stablet på beina i rekordfart etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen lanserte ideen under koronapandemien. Allerede sommeren 2022 var helseunionen en realitet.

– Som vi så under koronapandemien, var et sterkt samarbeid mellom partnere av enorm viktighet. Vi mener derfor at et tettere samarbeid mellom EU og Efta på helseberedskap vil øke effektiviteten og gi gjensidige fordeler, sier EU-kommisjonen.

I tillegg har EU opprettet et eget generaldirektorat, tilsvarende et norsk departement, for kriseberedskap – HERA.

|Savner planer

– Internasjonale forpliktende avtaler er avgjørende for å sikre norsk legemiddelberedskap, og det er derfor gledelig at det nå blir forhandlinger mellom Norge og EU. Det er veldig bra at Regjeringen har fått til dette, for det er viktig at vi får en styrket beredskap på så lik linje med EU som mulig, sier LMIs administrerende direktør Leif Rune Skymoen.

– Samtidig vil vi minne om at LMI savner klare planer for hvordan legemiddelindustrien i Norge skal bli en større del av beredskapen, og etterlyser at staten inngår beredskapsavtaler med fabrikker i Norge. Såkalt varm produksjon er noe EU er opptatt av for å styrke sin beredskap. Dessuten er det vedtatt av Stortinget, og må følges opp, sier Skymoen.

Ukjent prislapp

Kommisjonen skal nå legge fram sin anbefaling for EUs ministerråd. Også i Efta-landene må vedtaket gjennom en formell godkjenningsprosess.

– Noen elementer kan allerede gjennomføres ved å inkorporere relevant EU-lovgivning i EØS-avtalen. Dette arbeidet vil nå gå raskt framover, skriver kommisjonen.

Hva prislappen blir for den norske deltakelsen i helseunionen, er foreløpig ukjent.

Høyre er uansett fornøyd med at EU nå åpner helsedøra for Norge.

– Høyre har over lengre tid vært tydelig på at regjeringen må gjøre mer for å sikre norsk medlemskap i EUs helsesamarbeid. Både koronakommisjonen og totalberedskapskommisjonen har slått fast dette, sier Erlend Svardal Bøe, som sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité for Høyre.

Powered by Labrador CMS