«UTVIKLER OG TESTER»: Arbeidet med Aidn skal foregå i tett samarbeid med sykepleiere og leger ved sykehjem i norske kommuner, forteller Ingebjørn Bleidvin, medisinsk direktør i Aidn AS. Foto: Per Eivind Knudsen Foto:

«UTVIKLER OG TESTER»: Arbeidet med Aidn skal foregå i tett samarbeid med sykepleiere og leger ved sykehjem i norske kommuner, forteller Ingebjørn Bleidvin, medisinsk direktør i Aidn AS. Foto: Per Eivind Knudsen

Foto:

Starter fra scratch med nytt journalsystem

Et nytt journalsystem for kommunehelsetjenesten skal utvikles og testes ut i samarbeid med sykepleiere og leger.

Publisert

Det nyetablerte selskapet Aidn AS, som er en del av Kernel-konsernet, har inngått samarbeid med flere pilotkommuner for å utvikle og teste ut et helt nytt journalsystem for kommunehelsetjenesten.

Ingebjørn Bleidvin er medisinsk sjef i Aidn AS, en rolle han vil kombinere jobben som kommuneoverlege i Hadsel kommune i Vesterålen.

– Grunnen til det er at jeg fortsatt vil ha en fot i virkeligheten. Jeg tror det går kort tid fra du slutter å gjøre den faktiske jobben til du slutter å forstå hva den faktisk innebærer, sier han til Dagens Medisin. 

Bleidvin er også mannen bak Remin, en nettbasert programvare for smittesporing, utviklet under koronapandemien. 

Kan bli mange runder

Det som, ifølge Bleidvin, skiller Aidn fra mange andre systemer, er at arbeidet begynner med å identifisere hva sluttbrukerne, sykepleierne og legene, faktisk trenger og ønsker av et journalsystem.

– Den grunnleggende logikken i dagens systemer passer ikke inn i hverdagen i helsevesenet.

– Vi vil sette oss ned, side om side med dem som skal bruke systemet, se på hvordan de jobber og komme opp med et design som ivaretar disse behovene. Deretter må vi teste det ut og se om det fungerer, Gjør det ikke det, er det tilbake til tegnebrettet, og det kan godt hende det blir mange runder før vi kommer i mål.

Pilotkommuner

Jeg er overrasket over hvor mange som synes dette er noe nytt og banebrytende. Det burde være selvsagt. Ingebjørn Bleidvin

Aidn-gründerne har jobbet siden i fjor med lagring, tilganger, godkjenninger, juss og datamodeller, men det er først nå at det virkelige arbeidet starter. Til det har de knyttet til seg flere pilotkommuner i hele Norge, deriblant Bodø kommune og sykehjemmet Sølvsuper helse- og omsorgssenter, med 80 sengeplasser fordelt på fem avdelinger. De har vært i gang siden september i fjor, og gradvis lagt til små biter av funksjonalitet.

– Det går ikke an å overvurdere samarbeidet med overlegene og sykepleierne på Sølvsuper. Jeg er overrasket over hvor mange som synes dette er noe nytt og banebrytende. Det burde være selvsagt. Den fellen mange går i, er å lage veldig mye før de viser det til sluttbruker. Her har vi klinikerne med helt fra første stund, sier Bleidvin.

De andre kommunene er Kinn, Horten, Nittedal, Stavanger og Voss. Noen har nettopp signert, andre skal bare teste ut deler av løsningen.

Fokuserer på sykehjem

Det primære fokuset for første versjon er sykehjem.

– Der har vi syke pasienter, stor turnover, mange ansatte, men også en avgrenset plass til å teste ut systemet på, forklarer Bleidvin.

Aidn har allerede ute løsninger for e-reseptfunksjon, samhandlingstavle, skjelettet til en pasientjournal i form av støtte for diagnoser, pårørende og nettverk, støtte for kartlegginger og observasjoner i journal.

– Så er det veldig mye igjen: Innen saksbehandling har vi knapt begynt. Men vi skal ikke mure oss inne og lage «verdens beste» system. Nesten daglig understreker jeg at vi må lage noe som finnes, som kan brukes og testes – og så få tilbakemelding. Kunsten er å få til flyten i arbeidshverdagen. Å designe et pent screening-skjema er ikke vanskelig. Det er helheten som er den virkelige utfordringen.

Investeringsviljen tilbake

Aidn er heleid av Kernel. Kernel eier også Dips, som allerede leverer journalsystemer til sykehusene i Norge, med unntak av dem i Helse Midt-Norge.

Norske kommuner bruker tre ulike journalsystemer, sett bort fra Helseplattformen. Disse er Cosdoc fra Dips Front, Profil fra Visma og Gerica fra TietoEVRY.

– Behovene i kommunene er så mye større enn disse løsningene har kunnet levere. Med Aidn ønsker vi å erstatte alle disse systemene, sier Thomas Smedsrud (bildet), som er viseadministrerende direktør i Kernel, med ansvar for primærhelsetjenesten.   

Morselskapet Kernel har planer om å investere opp imot en milliard kroner i journalsystemer for primærhelsetjenesten i tiden som kommer.

– Etter at Akson-prosjektet ble gravlagt, er investeringsviljen tilbake.

– Med Akson trodde man at norske myndigheter ville gå for ett stort system. Nå ser verden annerledes ut og jeg tror dette markedet blir veldig viktig for oss, sier Smedsrud.

– Hvor viktig er det at sluttbrukerne er med i utviklingen og testingen?

– Det er ekstremt viktig, vi får det ikke til på noen annen måte. Samarbeidskommunene kan utvikle nye ting, prøve dem ut og beholde dem eller forkaste dem. Dette er noe helt annet, en type utvikling som tradisjonelt har vært innen e-helsefeltet. Vi ser også at vi, på grunn av dette, klarer å tiltrekke oss utviklere, arkitekter og designere som tidligere ikke har ønsket å jobbe med e-helse.

«Revolusjon»

Smedsrud beskriver arbeidet med Aidn som en revolusjon:

– Vi kan bruke helt ny teknologi og mye penger på kommuner som ikke har hatt noe. Vi tror at ved å lage noe som er tilpasset hver enkelt brukergruppe, vil vi klare å lage et system som er mye bedre enn Helseplattformen, men med samme nivå på samhandling, avslutter han.

Powered by Labrador CMS