VANSKELIG SITUASJON: – Ei ukes forskyving av tidsplanen får veldig store konsekvenser på sykehuset, og setter oss i en svært vanskelig situasjon, sier foretakstillitsvalgt Vivi Bakkeheim i Norsk overlegeforening.

Foto: Guro Kulset Merakerås

Helseplattformen: Legene krever utsettelse til høsten

Oppstart for Helseplattformen utsettes, men bare i ei uke. – Direkte skuffende, sier tillitsvalgt lege ved St. Olavs hospital, som mener at innføringa nå må vente til etter sommerferien.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

TRONDHEIM (Dagens Medisin): Styrevedtaket som godkjenner løsningen for bruk fra 6.mai, var i tråd med administrerende direktør Torbjørg Vanviks anbefaling.

Ledelsen i Helseplattformen opplyser at utfordringene som ble påpekt i forrige styremøte ved St. Olavs hospital er løst, men at dette skjedde med så liten tidsmargin at Vanvik altså anbefalte å legge inn en ekstra uke for å få tid for å sluttføre gjenstående oppgaver og gjennomføre nødvendig egentrening på en god måte.

Ved St. Olavs hospital reagerer Legeforeningen med skuffelse.

– Ei ukes forskyving av tidsplanen får veldig store konsekvenser på sykehuset, og setter oss i en svært vanskelig situasjon, sier foretakstillitsvalgt Vivi Bakkeheim i Norsk overlegeforening.

Les Dagens Medisins saker om Helseplattformen her. 

Greit for kommunen, dramatisk for St. Olavs

Styreleder Helge Garåsen opplyser at det nå blir opp til St. Olavs hospital og Trondheim kommune formelt sett å avgjøre om de er klare for å ta løsningen i bruk på denne datoen.

– Det burde ikke få for store konsekvenser og er innenfor det vi har snakket om, men det vil gi ordentlig svar på sammen med ledelsen i kommunen og sykehuset i morgen, uttalte Garåsen til Adresseavisen på torsdag.

Avisa kan også melde at Trondheim kommunes helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli mener en ukes utsettelse ikke er dramatisk for kommunen, men snarere vil bidra til en enda tryggere innføring av løsningen.

Ved St. Olavs hospital er stemningen altså en helt annen. Etter at sykehusledelsen i kveld informerte de tillitsvalgte om situasjonen, er Legeforeningens representanter klare i sitt budskap:

Løsningen oppleves per i dag som uforsvarlig Vivi Bakkeheim

Hvis go-live ikke kan gjennomføres 30. april som planlagt, må det utsettes til etter at sommerferien er avviklet.

Krever utsettelse til høsten

– Det ville ha blitt ekstremt utfordrende å ha innføringsperioden så tett innpå ferietida. Vi må ha fått opp farten i det nye systemet før sommerferien, sier Tobias Iveland i Yngre legers forening. Han får støtte av overlege Bakkeheim

– Tida til sommerferien var allerede tynt maksimalt. En overskridelse av fristen 30.april gjør at innføring før sommeren er uaktuelt. Etter go-live vil vi måtte ta ned normal aktivitet i en periode for å komme inn i de nye arbeidsrutinene og teste at alt fungerer som det skal. Hvis denne perioden overlapper med sommerferieavvikling kan det rett og slett gå ut over pasientsikkerheten, sier Bakkeheim.

Hun er svært skuffet over løsningen ikke er som den skal, og forteller at tilbakemeldingen fra de tillitsvalgte som møtte ledelsen i kveld var unison. For sykehusets del må det enten må det bli go-live 30. april, eller så får de vente til høsten. En ukes utsettelse er en uakseptabel løsning.

– Løsningen oppleves per i dag som uforsvarlig, og vi opplever at det er langt fram til målet om en akseptabel løsning, sier Bakkeheim.

– Ikke en realistisk tidsplan

Styret for Helseplattformen ønsker en beskrivelse av faglige og økonomiske konsekvenser av en mulig utsettelse og ber i sitt vedtak om å få en rapport om faseovergangen fra opplæring i neste styremøte, med bekreftelse på at kontraktsfestede forberedelsesaktiviteter er sluttført. De oppfordrer Trondheim kommune og St. Olavs hospital om å intensivere sluttføringa av egentrening. 

– Det har på grunn av den uferdige løsningen vært veldig utfordrende å drive opplæring og trening. Når løsningen er såpass uferdig, er det umulig for St. Olav å gjøre de forberedelsene som er helt nødvendig for å kunne håndtere pasientene våre på en forsvarlig måte, sier Bakkeheim.

Legeforeningens tillitsvalgte har lenge advart mot hastverk i sluttfasen.

– I en ideell verden skulle man ha erkjent i god tid at den krevende oppgaven med å innføre et IT-system etter en gitt tidsplan faktisk ble helt umulig midt i en pandemi, slik at man hadde rigget seg for en godt planlagt utsettelse. Det er veldig spesielt at man må komme så tett på som ni kalenderdager til planlagt innføring før Helseplattformen innser at de ikke kan levere en løsning av tilstrekkelig kvalitet, sier Iveland.

Sykehusets styremøte utsatt

Helseplattformens direktør Torbjørg Vanvik uttaler at det har vært særdeles krevende for alle aktører å bli rammet av en smittetopp i prosjektinnspurten, og spesielt akkurat idet opplæring startet, og skryter at den ekstraordinære innsatsen de ansatte har gjort - også gjennom påskeferien. Til tross for denne innsatsen, ble det altså for hektisk helt på tampen. St. Olavs hospital hadde planlagt et ekstraordinært styremøte 22. april for å si ja eller nei til å gjennomføre go-live 30. april. Dette styremøtet er nå utsatt, og ny dato er ikke satt.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS