– Læringspunktene fra den juridiske gjennomgangen tar vi med oss, uttaler Helge Garåsen, styreleder i Helseplattformen. Foto:

– Læringspunktene fra den juridiske gjennomgangen tar vi med oss, uttaler Helge Garåsen, styreleder i Helseplattformen.

Foto:

Advokatfirmaet Wiersholm konkluderer med at Helseplattformen har brutt loven

Det konkluderer advokatfirmaet Wiersholm med i sin granskingsrapport av Helseplattformens konsulentbruk. På dagens styremøte ble det også presentert tall som viser at fra 2019 til 2022 er det brukt i overkant av 1,5 milliard kroner på konsulentselskap.

Det var i juni at styret i Helseplattformen AS bestilte ekstern gjennomgang av Helseplattformens konsulentbruk, etter at det klart at de hadde overskridet en rammeavtale med Ernst & Young (EY). Dette ble først omtalt av Adresseavisen.

– Vi ønsker en gjennomgang av rubbel og bit, sa styreleder Helge Garåsen til Dagens Medisin i juni.

Styret ble fredag orientert om og fikk den juridiske vurderingen fra advokatfirmaet Wiersholm presentert.

Advokatfirmaets hovedkonklusjoner er:

  • Helseplattformen kunne lovlig benytte EY-avtalen.
  • Helseplattformen har brutt anskaffelsesregelverket ved å bruke EY-avtalen utover dens opprinnelige estimerte verdi.

Bruddet er på anskaffelsesforskriftens §28 og kunne vært unngått dersom Helse Midt-Norge i 2014-2015 hadde sett hvor omfattende prosjektet ville bli og om man hadde tatt i bruk en annen nasjonal rammeavtale enn den som er brukt.

Styret tok dette til etterretning og vil formelt behandle rapporten og saken i et ekstraordinært styremøte neste uke.

Les også: Helseplattformen i Trondheim har engasjert PwC-konsulent i toppledelsen

 

Ikke økonomiske overskridelser

–​ Vi må konkludere med at anskaffelsesforskriften ble brutt, men det er ikke snakk om økonomiske overskridelser, sier Garåsen i en pressemelding publisert før dagens styremøte er ferdig.

Styrelederen påpeker at det ikke er funnet noe kritikkverdig i nyere konsulentinnkjøp fra EY til Helseplattformen, på kontrakter som er tildelt etter ny rammeavtale fra 2020 gjennom såkalte minikonkurranser.

Granskingsrapporten presiserer at ingen budsjetter er overskredet og at høy bruk av konsulenter har vært og er nødvendig.

«Det fremstår klart at det ikke hadde vært mulig å gjennomføre journalprosjektet uten bistand fra eksterne ressurser.»

– Ikke grovt brudd

Bruddet karakteriseres ikke som grovt, noe styreleder Helge Garåsen er fornøyd med.

– Læringspunktene fra den juridiske gjennomgangen tar vi med oss, uttaler han.

«Avropene Helseplattformen har foretatt på EY-avtalen framstår som saklig og forretningsmessig begrunnet», skriver advokatfirmaet Wiersholm.

1,5 mrd. på konsulenter siden 2019

På møtet ble det også presentert tall på hva Helseplattformen AS har brukt på konsulenter siden 2019, da selskapet ble opprettet.

Tallene viser at fra 2019 til 2021 er det brukt i overkant av 1,2 milliard kroner på de ti største konsulentselskapene. Hvorav 404 millioner kroner er brukt hos Ernst & Young (EY).

I første halvdel av 2022 er det brukt i overkant av 329 millioner kroner. Av disse er i underkant av 102 millioner kroner brukt hos EY.

Pengene har blant annet gått til prosjektledelse og administrative tjenester. I det ligger innleie av ressurser prosjektgjennomføring, økonomi- og regnskapssjef, strategisk rådgivning, kvalitetssikring og risiko.

Les også: Helseplattformen: Innføringen ved St. Olavs hospital utsettes til november

Grep for å unngå lovbrudd

Advokatfirmaet skriver følgende i sin rapport: 

«Hovedårsaken til at anskaffelsesregelverket er brutt er at det ikke har blitt foretatt en vurdering i perioden fra 2019 og frem til i dag av om omfanget av avropene under EY-avtalen har ligget innenfor de grenser anskaffelsesregelverket setter.

Anskaffelsesregelverket er i seg selv ikke til hinder for at det foretas kjøp av konsulenttjenester i det omfang Helseplattformen har gjort. Avropene Helseplattformen har foretatt på EY-avtalen fremstår som saklig og forretningsmessig begrunnet.»

Videre skriver Wiersholm at for at Helseplattformen skal unngå tilsvarende brudd på anskaffelsesregelverket ved gjennomføring av fremtidige rammeavtale, er to forhold sentrale. 

  • Helseplattformen må foreta grundige vurderinger av estimert innkjøpsbehov, slik at opplysninger om rammeavtalens verdi som oppgis i anskaffelsesdokumenter er treffende for faktisk innkjøpsbehov.

Det vises til at det ikke var Helseplattformen som estimerte EY-avtalens volum på tidspunktet for konkurranseutsetting av avtalen i 2014, men at det likevel er et sentralt moment for å unngå tilsvarende brudd på anskaffelsesregelverket i fremtiden.

Forhold nummer to er:

  • Helseplattformen bør løpende monitorere avropt volum på rammeavtaler opp mot rammeavtalens estimerte verdi. Dette vil gi Helseplattformen oversikt over når faktisk avropt volum tilsvarer volumet som er angitt i anskaffelsesdokumentene.
Powered by Labrador CMS