Foto:
Foto:

Staten fikk medhold i rettsak om psykologistudenter

Staten har fått medhold i tingretten i den såkalte ELTE-saken.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Psykologistudentene fra Eötvös Loránd University (ELTE) gikk til gruppesøksmål mot staten og Helse- og omsorgsdepartementet, og saken gikk for Oslo tingrett i oktober.

Helsedirektoratet sluttet tilbake til 2016 å godkjenne denne utdanningen som tilstrekkelig for å gi ut lisenser til studentene så de kan jobbe for å bli psykologer i Norge.

Nå har tingretten kommet til at de mener det var riktig av helsemyndighetene å ikke gi godkjenning til personer med masterutdanning i psykologi fra Ungarn.

–  Dersom dommen blir stående, er dette en viktig avklaring, heter det fra helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

– Pasienter og brukere skal ha tillit til at helse- og omsorgstjenestene er forsvarlige og trygge, og at Helsedirektoratet derfor kun gir autorisasjon og lisens som psykolog til personer som er tilstrekkelig kvalifiserte.

Tingretten har slått fast at saksøkernes yrkeskvalifikasjon som "okleveles pszichológus" i Ungarn ikke er det samme yrket som en psykolog i Norge.

Saksøkerne har derfor ikke rett til å få godkjenning som psykolog etter EØS-avtalens yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Saksøkerne som ble berørte av Helsedirektoratets praksisendring, vil likevel kunne få autorisasjon, uavhengig av dommen, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

–  Staten er ikke forpliktet til å tilby dette, men har fått på plass en løsning for de kandidatene som startet på masterprogrammet i psykologi ved ELTE-universitetet før praksisendringen. Fordi de berørte personene befant seg i en vanskelig situasjon, har de fått tilbud om et særskilt kvalifiseringsprogram. Gjennomfører de programmet vil de kunne kvalifisere til autorisasjon, sier Høie.

Dommen er ikke rettskraftig før ankefristen til lagmannsretten utløper. Ankefristen er en måned.

Powered by Labrador CMS