KUNSTIG INTELLIGENS: Illustrasjonen viser hvordan et MR bilde blir tolket av en KI-modell som automatisk finner og markerer hvor brystkreftsvulsten er.

Foto: Endre Grøvik

– Kan utføre en full gjennomgang av MR-bilde på under ett sekund

Ved hjelp av kunstig intelligens skal en gruppe forskere ved Ålesund sykehus utvikle mer effektive og nøyaktige metoder for å diagnostisere brystkreft.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

I november fikk en forskningsgruppe ved Ålesund sykehus over tre millioner kroner i støtte fra Helse Midt-Norge for å gjennomføre prosjektet, som har fått navnet IMAGINE, og ledes av medisinsk fysiker Endre Grøvik. 

FORDEL: Medisinsk fysiker Endre Grøvik forteller at bedre effektivitet også vil være til fordel for pasientene i form av raskere klinisk forløp og tidligere diagnose.  Foto: Fredrik Granlien

– Effektivisering kan bli spesielt viktig i årene fremover fordi sykehusene opplever en betydelig økning i antall bildeundersøkelser uten at antall radiologer øker, sier Grøvik. 

Tidkrevende arbeid
Grøvik sier at KI-teknologien er i ferd med å revolusjonere helsevesenet på mange måter, og at den er spesielt godt egnet til å tas i bruk innen medisinsk bildediagnostikk. 

– Kunstig intelligens kan bli et veldig viktig verktøy for radiologer ved å automatisk kunne finne brystkreft på MR-bilder.

Han sier at selv om radiologene er erfarne og kunnskapsrike, så kan det være et omfattende og tidkrevende arbeid å se gjennom MR-bildene.

– I dette prosjektet ønsker vi å utvikle KI-modeller som kan utføre en full gjennomgang av MR-bilde på under ett sekund.

Det vil kunne gi en omfattende analyse av MR-data i sanntid. 

I tillegg vil bedre effektivitet komme brystkreftpasientene til gode, da det muliggjør raskere diagnostisering og mer tid for planlegging av optimal behandling, sier han. 

Utligne forskjeller
Grøvik forklarer at det er vanskelig å svare på når nye KI-teknikker blir tatt i bruk klinisk, da det settes svært høye krav til testing og utprøving, noe han påpeker at er viktig.

– Men stadig flere AI-teknologier blir nå godkjent til klinisk bruk så dette er og kommer til å være et svært viktig verktøy for fremtidens bildediagnostikk.

– KI-modeller kan bidra til å utligne forskjeller mellom erfarne og mindre erfarne radiologer, og dermed gjøre diagnostikken med robust og nøyaktig.

KI-verktøyene som skal utvikles i IMAGINE-prosjektet kan dermed hjelpe leger å holde tritt med den økte arbeidsmengden, samtidig som de får mer tid til planlegging av behandling. 

Pengene fra Helse Midt-Norge skal brukes til å ansette en doktorgradsstudent som skal jobbe i prosjektet fram til 2026.

– Dette er bare begynnelsen på vår KI-satsing. Vi har mange dyktige forskere og klinikere i helseforetaket, og vi håper å få med oss mange av disse på laget i framtidige prosjekt. Vi har stor tro på at forskningen vil gi et bedre helsetilbud til mange av pasientene i vår region. 

Grøvik har også samlet forskere og klinikere fra nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Prosjektet vil benytte allerede eksisterende MR-bilder av brystkreftpasienter fra Akershus universitetssykehus og Stavanger universitetssykehus.
 
Powered by Labrador CMS