HOLDT INNLEGG: Helge Garåsen, styreleder i Helseplattformen, holdt torsdag et innlegg om bakgrunn og visjon for Helseplattformen på eHelse-konferansen.
HOLDT INNLEGG: Helge Garåsen, styreleder i Helseplattformen, holdt torsdag et innlegg om bakgrunn og visjon for Helseplattformen på eHelse-konferansen.

– E-meldingskatastrofen kunne vært håndtert

Det uttalte Helge Garåsen, styreleder for Helseplattformen AS, på eHelse-konferansen torsdag.

Publisert

– I ettertid ser jeg at det med e-meldinger, som ble en katastrofe på St. Olavs etter at systemet ble tatt i bruk i november, det kunne vært håndtert.

Det uttalte Helge Garåsen i sitt innlegg torsdag.

Kun dager etter innføring av det nye journalsystemet Helseplattformen, kunne Adresseavisen fortelle om fastleger som ikke mottok det de betegnet som normal mengde digitale brev eller epikriser fra St. Olavs hospital etter innføring av systemet.

Noe som resulterte i feil med timeavtaler, og at pasientinformasjon ikke kom frem.

I november i fjor sendte sykehuset en bekymringsmelding til Statsforvalteren fordi sykehuset ikke hadde oversikt over konsekvensene av svikt i e-meldinger.

I mars i år ble det kjent at det er over 16 000 e-meldinger som ikke har gått ut fra St. Olavs hospital etter at sykehuset tok i bruk journalsystemet.

I sitt innlegg på eHelse-konferansen torsdag uttalte styreleder Garåsen at feilen med e-meldinger kunne vært håndtert.

– Det kom tydelige signaler fra Trondheim kommune i mai – juni om at dette ikke fungerte.

– Vi må være lydhør

Det har stormet rundt Helseplattformen siden innføring ved St. Olavs hospital i november, og innlegg om journalsystemet preget konferanseprogrammet torsdag.

Her kan du lese alle Dagens Medisins saker om Helseplattformen.

Styrelederen var i sitt innlegget tydelig på at man må være lydhør overfor brukerne av systemet for å få en god implementering i tiden fremover.

– Vi må høre og trygge hverandre, så klarer vi dette. Vi har én felles interesse: bedre tjenester til pasientene og samtidig et effektivt og trygt journalsystem i Midt-Norge.

Garåsen uttalte at systemet er krevende og at det er en stor utfordring at hver gang det skjer en endring eller retting i systemet, så er det ikke nødvendigvis slik at brukermanualen man har passer.

– Slik som på St. Olavs, så får det betydning for kommunale brukere, som får en overraskelse neste dag på jobb. Det illustrerer sammenhengene her. Som også gjør at man får bedre oversikt.

– Det som er positivt med systemet er at det er stort potensial til videreutvikling. En ting er at vi skal rette alle feil som er. Men endringsprosjektet og optimaliseringen er vi så vidt begynt å komme i gang med. det er krevende endringsprosjekt. Det er vesentlig andre måter å jobbe på, som krever mye av de ansatte.

– Systemet må være konkurransedyktig

I september i fjor meldte Helseplattformen om utsettelse av løsningen for fastlegene.

Det skjedde etter mye kritikk mot løsningen etter at Øya legesenter og Legevakten i Trondheim startet bruk og testing av løsningen i mai 2022.

Torsdag sa Garåsen at fastlegeløsningen ikke lanseres før den er konkurransedyktig med eksiterende systemer.

– Ellers har det ingen mening, sa han.

Gikk gjennom anskaffelsesprosessen

Styrelederen viste til undring på sosiale- og redaksjonelle medier over hvorfor systemleverandøren Epic ble valgt, og så tydeligvis behovet for å fortelle om anbudsprosessen som ledet til at det amerikanske selskapet ble valgt.

– Det er en lang anskaffelsessak. Vi begynte å snakke om dette i 2012. forprosjektet tok to år, anskaffelsesprosjektet tok fire år, og innføringsprosjektet har så langt tatt fire år og det er fortsatt i gang. Vi er mer og mer over i drift, og det å gå fra prosjektfase til drift er komplisert i seg selv.

Han gikk så gjennom gangen i konkurransen.

– Det ble levert på suiteløsninger og også på integrerte løsninger. Og til slutt stod man igjen med to amerikanske leverandører. Og for dem som skulle tro noe annet, jeg hadde ikke noen formening om hva man skulle velge da jeg i 2008 var på besøk hos Kaiser Permanente. Jeg visste ikke hva Epic var engang da.

– Vi setter alle kluter til

Den mye omtalte spørreundersøkelsen Legeforeningen har gjennomført blant leger på St. Olavs hospital ble tema på konferansens første dag.

Undersøkelsen viser at en fjerdedel av legene ved sykehuset vurderer å bytte jobb. Administrerende direktør ved St. Olavs hospital, Grete Aasved, uttalte til NRK at hun er bekymret for de ansatte og arbeidspresset som er på dem.

Viseadministrerende direktør i Helseplattformen, Christer Mjåset deler bekymringen.

– Vi tar dette på det aller største alvor. Vi har et godt samarbeid med St. Olavs om å ta tak i utfordringene knyttet til løsningen, og setter alle kluter til for å trygge brukerne og bedre arbeidsflytene, sier Mjåset til Dagens Medisin.

Christer Mjåset, viseadministrerende direktør i Helseplattformen
Christer Mjåset, viseadministrerende direktør i Helseplattformen

Undersøkelsen viste at legene ikke har opplevd bedring siden sist undersøkelse, gjennomført i desember, og at de heller ikke er særlig tro på fremtiden.

– Epic stilte mannsterke ved overgangen til Helseplattformen. Får dere den hjelpen dere trenger fra Epic nå med tanke på videreutvikling av systemet?

– Det vi jobber med nå er å optimalisere løsningen ytterligere, og det er det vi som selv må gjøre. I dette arbeidet er vi helt avhengige av hjelp fra fagpersonell, som har vært involvert hele veien, og derfor er samarbeidet med St Olavs nå så viktig. Så ja, vi får hjelpen vi trenger fra Epic.

– Samtidig har det vært viktig for oss nå å utsette innføring i Helse Nord-Trøndelag, fordi de som nå jobber med å optimalisere løsningen på St Olavs, skal benyttes i arbeidet med å innføre Helseplattformen i sykehusene og kommunene som skal på i november.

– Har Helseplattformen AS de ressursene som kreves for at dette nå skal gå bra?

– Vi har en plan og et mål om å bli ferdig i tide. Og så handler det om å brette opp ermene og jobbe på i fellesskap slik at vi får det til. Og det arbeidet opplever jeg går veldig bra. Har man kniven på strupen må man bare levere.

Powered by Labrador CMS