En innbygger som ikke hadde vært hos lege eller på sykehus på mange år, hadde likevel fått en lang og omfattende besøkshistorikk i Kjernejournal og mange aktive resepter fra ulike rekvirenter fra flere steder i Norge. Arkvifoto: Marius Sunde Tvinnereim Foto:
En innbygger som ikke hadde vært hos lege eller på sykehus på mange år, hadde likevel fått en lang og omfattende besøkshistorikk i Kjernejournal og mange aktive resepter fra ulike rekvirenter fra flere steder i Norge. Arkvifoto: Marius Sunde Tvinnereim Foto:

Brukte virkelige personnummer i test av journalsystem

Tilfeldig person fikk resepter og frikort han ikke skulle hatt.

Publisert

Det er blitt oppgitt virkelige personnummer når fastleger skulle gjøre tester i elektronisk pasientjournal – EPJ.  

Dette har medført at fiktive opplysninger er lagt inn i tilfeldige innbyggeres pasientjournaler.  
Brukte reelle fødselsnummer
I et brev Dagens Medisin har fått tilgang til, som er sendt blant annet helseforetakene og Legeforeningen, skriver Direktoratet for e-helse at det er en tilfeldig innbygger som oppdaget den alvorlige feilen:

En innbygger som ikke hadde vært hos lege eller på sykehus på mange år, hadde likevel fått en lang og omfattende besøkshistorikk i Kjernejournal og mange aktive resepter fra ulike rekvirenter fra flere steder i Norge.

Han hadde også mottatt frikort - uten å ha hatt et eneste møte med den norske helsetjenesten.

Direktoratet for E-helse skriver at deres funn i saken avdekket at det i EPJ-systemene rundt om i Norge testes «i produksjon» som betyr at man tester live i det virkelige systemet – ved bruk av testpasienter med reelle fødselsnummer.

De fant også at «denne praksisen har pågått i mange år».

Direktoratet sier nå at dette kun har skjedd to personer.

 Registrerte resepter og besøk på feil innbygger
Videre oppdaget direktoratet «flere tilfeller» hvor navn og fødselsnummer på e-resepten ikke stemmer med navnet som er registrert i Folkeregisteret.
Imidlertid får Dagens Medisin ikke opplyst hvor mange dette gjelder.

I en del av disse tilfellene er det registrert feil fødselsnummer på pasienten i EPJ-systemet.

Konsekvensen er at e-resepter, besøkshistorikk og annen samhandling mellom EPJ-systemet og resten av helse – og omsorgssektoren blir registrert på feil innbygger, da øvrige systemer benytter fødselsnummer som indikator, skriver direktoratet.

 Det er ifølge Direktoratet for E-helse, «en grunnleggende regel» at man ikke skal teste live. Men de har ingen oversikt over hvilke, eller hvor mange, fastleger som har gjort dette, ifølge Christine Bergland, direktør for Direktoratet for E-helse. Hun kan ikke svare på om noen har fått feil utlevering fra apoteket.

– Dere skriver at «dere ikke er kjent med»; Hvordan vet dere helt sikkert at ingen har fått utlevert feil resept eller feil legemiddel?

– Du får formulere det som du vil, du spør et direktorat for e-helse og vi har ikke oversikt over alle utleveringer fra apotek, svarer Bergland.
– Men dere har ansvar for å finne ut hva som har skjedd?

– Det prøver vi å ta ansvar for, og det har vi gjort.

 – Så nå har alle fastleger som holder på med dette fått beskjed om at de ikke skal teste dette live?

– Det er en grunnleggende regel at man ikke får teste live.

 – Hvor mange fastleger har testet dette? Hvem er de?

– Vi vet ikke hvordan hvert fastlegekontor tester, de er selvstendige private virksomheter med sine private leverandører.

– Vet dere hvor mange fastleger som tester og hvem de er?

– Vi skal ha informasjon ut til alle om at når man tester systemene så skal man ikke gjøre det live.

– Hvor mange fastleger er det som tester?

– Det vet vi ikke.
Bergland sier videre: – Vårt utgangspunkt for å prøve å rette opp i feilen er å ha god pasientsikkerhet, og at det kan føre til misforståelser og feil utleveringer om det ligger feil resepter i reseptformidleren.
– Men vedkommende som varslet dere hadde fått et frikort og hadde mange aktive resepter som han kunne hentet ut?

– Ja, men nå han hadde ikke gjort det, svarer Bergland.

- Har pågått siden EPJ kom på markedet
Direktoratet for E-helse, svarer i tillegg skriftlig på en rekke spørsmål fra Dagens Medisin, blant annet om når de oppdaget feilen, hvor lenge en slik live-testing har pågått, og hvorfor de ikke har varslet befolkningen om feilen.

– Vi ble kontaktet av Helsedirektoratet høsten 2018, som igjen hadde blitt kontaktet av innbygger som kjøpte noe var feil, heter det i en epost fra kommunikasjonsavdelingen.
– Hvor mange år har dette pågått, og hvor mange er berørt av dette?

– At legene tester funksjonaliteten i EPJ må man anta at har foregått siden EPJ-systemene kom på markedet.

– Direktoratet for e-helse har avdekket to innbyggere som har hatt aktive e-resepter de ikke skulle ha hatt. Ingen av disse e-reseptene har vært utlevert.

Direktoratet svarer videre at de har kontaktet alle innbyggerne som har vært berørt av feil data knyttet til testing i e-resept.

– Dere skriver i brevet: «I en del av disse tilfellene viser det seg at det er registrert feil fødselsnummer på pasienten i EPJ-systemet». Hvor mange er det snakk om?
– Vi har avdekket noen få tilfeller hvor fødselsnummer på e-resepten ikke stemte med personen, og har tatt tok kontakt med disse legekontorene. På tidspunktet vi tok kontakt med rekvirentene var samtlige EPJ-systemer oppdatert med korrekt informasjon unntatt et som rettet opp når vi kontaktet dem.
– Hvorfor har dere ikke informert om dette ut i befolkningen?

– Alle innbyggere som Direktoratet for e-helse har avdekket har blitt kontaktet for å rydde opp. Dette dreier seg om en så liten promille av befolkningen, så informasjon ut i befolkningen vil i slike tilfeller ikke vært hensiktsmessig, kunne skapt unødvendig uro.

– Hvordan kan det skje at en tilfeldig innbygger oppdager dette og ikke dere som er ansvarlige?

– E-reseptsystemet er bygget opp slik at det er forskriver som er ansvarlig for e-reseptene som sendes inn og apotek er ansvarlig for utlevering.

– Hvilken oversikt har dere over utleveringer i reseptformidleren?

– I e-reseptsystemet blir utleveringer registeret. Så dette er informasjon som er tilgjengelig ved behov.

– Har dere oversikt over feil som er skjedd ved reseptutlevering?

– Vi er ikke kjent med at det har blitt utlevert feil resepter til noen av de berørte.

– Hva gjør dere for å få oversikt?

– E-helse ser igjennom sine systemer, samtidig som vi har startet aktiviteter ut mot sektoren.

– Hva gjør dere for å løse problemet?

– E-helse har startet et arbeid med sektoren for å fremme viktigheten av god datakvalitet i løsningene. Nå som sektoren blir mer og mer digitalisert, vil feil i ett system bli kunne spred videre å få konsekvenser for et annet system. Her er det viktig å se på opplæring, informasjonstiltak samtidig må vi se på mulige tekniske løsninger for å heve datakvaliteten.

– Hvorfor testes det i produksjon?

– Det er nok ulike årsaker til at det testes i produksjon. Mulige årsaker kan være opplæring, test av funksjonalitet etter installasjon av ny programvare osv.

– Er dette gjort bevisst?

– Testingen er nok gjort bevist, men de potensielle konsekvensene av testingen har de nok ikke vært klar over.

– Kjente Direktoratet for e-helse til denne testingen?

– Datakvalitet er og har vært en utfordring.

– Hvor lenge har dere kjent til at det testes i produksjon?

– Vanskelig å svare konkret med dato (som over)

Ifølge direktoratet har det ikke vært testing direkte i reseptformidleren. Alle e-resepter som kommer inn til reseptformidleren signeres og sendes inn av en rekvirent fra et EPJ-system.  

Powered by Labrador CMS