FREMTIDEN: - Mer digital oppfølging av paseinter som tidligere ble kalt inn til en fysisk konsultasjon er fremtiden, mener Monica Sneve ved Bærum sykehus. På bildet er sykepleier Julie Eid, sykepleier Anette Karlsen, leder Program for Digital hjemmeoppfølging, Vestre Viken HF, Amund Leinaas og avdelingssjef og ortoped ved Ortopedisk avdeling på Bærum sykehus, Wender Figved. 

Foto: Monica Sneve

Innfører digital hjemmeoppfølging av hofteprotese-opererte

– Dette er en del av samfunnsoppdraget vårt, vi skal utvikle gode tjenester, tenke miljø og ikke utføre unødvendige undersøkelser, sier Monica Sneve, fagsjef ved Bærum sykehus.

Fra høsten 2022 blir rutinekontrollen seks måneder etter en hofteprotese-operasjon heldigital ved Ortopedisk avdeling ved Bærum sykehus, Vestre Viken HF.

Sykehuset har allerede kuttet ut røntgenundersøkelsen som før er blitt gjort etter seks måneder.

– Det er mange årsaker til det. For det første ser vi at det er få som får problemer, og av dem som får det, oppstår disse før seks måneder. Det er også få røntgenbilder vi finner noe på, så denne undersøkelsen er ikke nødvendig for de fleste, sier Monica Sneve (bildet), som er fagsjef medisin ved sykehuset, og viser blant annet til studien «Routine Radiographs After Total Joint Arthroplasty: Is There Clinical Value?» 

Oppgaveglidning

– Det vil alltid være noe variasjon i helsetjenestene mellom sykehusene, siden all utvikling ikke går helt i takt. For en del år siden hadde de fleste fysiske kontroller hos lege med røntgen etter både tre og 12 måneder, men dette er det nok få steder som fortsatt har. De fleste har redusert dette til kun én kontroll, og mange steder er det sykepleiere eller fysioterapeuter som står for kontrollen istedenfor lege, altså en fin form for oppgaveglidning. Dette kan gjelde flere pasientforløp i tillegg til hofteproteser, utdyper avdelingssjef Wender Figved ved Ortopedisk avdeling. 

Les mer: Vinn-vinn ved digital hjemmeoppfølging av kreftpasienter

Sykehuset jobber med å innføre samme tjenesteflyt for pasienter som opereres med innsettelse av kneprotese.

– Det bygges over samme lest, av samme årsaker som for hofteprotese, sier Sneve. 

Digitalt 

Det som gjenstår etter at rutinemessig røntgen og samtale med fysioterapeut er tatt bort, er en spørreundersøkelse som pasienten likevel gjør digitalt.

Dersom vi blir flinkere til å lære og kopiere av hverandre, vil vi lykkes bedre og raskere med den digitale transformasjonen Monica Sneve

– Det trenger man ikke å komme til sykehuset for å gjøre, sier Sneve.

Målet med prosjektet, som igangsettes over sommerferien, er å frigjøre kapasitet i fysioterapitjenesten og skåne pasienter fra unødig røntgenstråling og reiser til sykehuset.

– Vi får flere og flere eldre, og vi har jo også litt ventelister. Dette er et ledd i å forberede oss på det som kommer, vi må tenke nytt og endre pasientforløp der vi kan for å frigjøre ressurser til dem som trenger det. 

Samfunnsoppdraget

– Dette er også en viktig del av samfunnsoppdraget vårt. Vi skal utvikle gode tjenester og brukerstyrt oppfølging og i tillegg ta gode valg for miljøet. Det er også viktig å ikke gjøre undersøkelser som ikke er nødvendig, sier hun og viser til Kloke valg-kampanjen fra Legeforeningen.

Les også: Økt trygghet og mestring ved digital hjemmeoppfølging

Bærum sykehus har hentet inspirasjon fra blant annet Martina Hansens Hospital og oppfordrer andre sykehus til å lære av hverandre.

– Dersom vi blir flinkere til å lære og kopiere av hverandre, vil vi lykkes bedre og raskere med den digitale transformasjonen, fremholder hun.

Evalueres

Prosjektet skal evalueres etter tre og seks måneder, og deretter regelmessig.

– Da vil man også vite mer om hvorvidt pasientene selv føler seg trygge og ivaretatt, og om det er noe i tjenesteforløpet vi bør endre. Vi er opptatte av kontinuerlig forbedring og ønsker å tilby tjenester av god kvalitet.

Powered by Labrador CMS