FORNØYD: Diabetesforbundets generalsekretær Bjørnar Allgot var sterkt kritisk til de foreslåtte innstrammingene, og er fornøyd med at Helsedirektoratet nå går tilbake på disse. Foto: Colourbox/Per Corneliussen (montasje)
FORNØYD: Diabetesforbundets generalsekretær Bjørnar Allgot var sterkt kritisk til de foreslåtte innstrammingene, og er fornøyd med at Helsedirektoratet nå går tilbake på disse. Foto: Colourbox/Per Corneliussen (montasje)

Helsedirektoratet går tilbake på strenge førerkortkrav

Det skal likevel være mulig å kjøre personbil for pasienter som har hatt én alvorlig hypoglykemi det siste året.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I desember i fjor sendte Helsedirektoratet ut et forslag om strengere krav for å få førerkort blant diabetespasienter. Gjennom et vedlegg til førerkortforskriften foreslo direktoratet å gjøre det vanskeligere å få førerkort hvis man har opplevd alvorlig hypoglykemi – med krav som gikk lenger enn EU-reglene Norge er forpliktet til å følge.

Lemper på strenge krav
Nå har Helsedirektoratet gått tilbake på de strengeste diabeteskravene: I desember ble det foreslått at man for å oppfylle helsekravene for førerkort til personbil ikke kunne hatt et eneste tilfelle av alvorlig hypoglykemi det siste året. Nå foreslås det at man må ha opplevd minst to alvorlige hypoglykemier for å miste førerretten, slik EU-reglene krever.

Vi mener også at det er viktig med strenge krav til hvem som får førerkort, men det store flertallet av diabetikere får til å regulere dette selv Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet

For de tyngre kjøretøyklassene krever EU-reglene at man ikke kan ha opplevd noen alvorlige tilfeller av hypoglykemi det siste året. I desember foreslo Helsedirektoratet å begrense muligheten for å få dispensasjon fra dette kravet. Også dette punktet går direktoratet nå tilbake på:

«Helsedirektoratet foreslår i ny høring bestemmelser som lemper på dette kravet, slik at det på nærmere bestemte vilkår og med oppfølging av spesialist, vil være mulig å få helseattest for førerkortgruppe 2 og 3 etter en observasjonstid på minst tre måneder, alternativt minst seks måneder», heter det i forslaget.

Snudde etter høring
Det nye forslaget kommer ifølge Helsedirektoratet som følge av tilbakemeldinger under høringen i vår. Særlig Diabetesforbundet var kritisk til de foreslåtte innstrammingene. Generalsekretær Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet er fornøyd med at direktoratet går tilbake på de strengeste kravene.

– Dette er meget bra; vi synes virkelig vi har vunnet frem. De nye reglene stemmer overens med dagens praksis og fanger opp utviklingen på medisiner og medisinsk utstyr. Nå kan de som var i fare for å miste jobben på grunn av de nye reglene, puste lettet ut. Vi skal finlese forslaget, og gi et høringssvar, sier Allgot til Dagens Medisin.

Det nye forslaget har høringsfrist 6. november, og de nye helsekravene for førerkort trer etter planen i kraft 1. januar 2016.

– Gode rutiner
Ifølge Allgot har de fleste bilister med diabetes gode rutiner med å sjekke blodsukkeret både før og under bilturer:

– Vi mener også at det er viktig med strenge krav til hvem som får førerkort. Men det store flertallet av diabetikere får til å regulere dette selv.

Han er også bekymret for at innstramminger fører til at færre diabetikere forteller legen om hypoglykemier.

– Det er veldig negativt hvis folk slutter å rapportere til legen om hypoglykemi. Vi er avhengige av at pasienter rapporterer om dette for å forhindre alvorlige hypoglykemier og for å kontrollere bivirkninger av ulike insulintyper, sier Allgot.

HEMMELIGHOLD: Professor Brian Frier ved universitetet i Edinburgh argumenterte for at EU-reglene for førerkort oppmuntrer diabetespasienter til å skjule tilfeller av hypoglykemi, i et foredrag under kongressen EASD 2015.

      
        Foto: Øyvind Bosnes Engen
HEMMELIGHOLD: Professor Brian Frier ved universitetet i Edinburgh argumenterte for at EU-reglene for førerkort oppmuntrer diabetespasienter til å skjule tilfeller av hypoglykemi, i et foredrag under kongressen EASD 2015. Foto: Øyvind Bosnes Engen

26 prosent ville skjule hypoglykemi
I et foredrag under diabeteskongressen EASD 2015 gjennomgikk den skotske forskeren Brian M. Frier forskning om risikoen for trafikkulykker forårsaket av hypoglykemi. Frier konkluderte med at samtidig som det er belegg for å konkludere med at opplevd hypoglykemi øker risikoen for trafikkulykker, er det grunn til å tro at EU-reglene får flere pasienter til å la være å fortelle legen om hypoglykemi:

En dansk studie som ble publisert i journalen Diabetes Care høsten 2014 konkluderer med at pasientenes rapportering av hypoglykemi sank med 55 prosent etter at danske myndigheter iverksatte de nye EU-reglene i 2012.

I en tsjekkisk spørreundersøkelse som i skrivende stund ikke er publisert, svarte 26 prosent av de 663 respondentene at de helt sikkert eller sannsynligvis ville skjule episoder med hypoglykemi for legen, dersom det å melde fra kunne føre til at de mistet førerkortet. Blant respondentene som oppga at de ikke ville rapportere om hypoglykemi, var det en overrepresentasjon av personer som var avhengige av førerkort i yrket sitt.

Etisk dilemma
Ifølge Frier kan EU-reglene dermed oppmuntre til å holde hypoglykemi skjult, noe som kan få store juridiske konsekvenser:

– Det kan få følger for sjåførene selv – særlig om de forårsaker en dødelig trafikkulykke – men det kan også slå tilbake på leger, hvis de går sammen med pasienten og gir en medisinsk rapport som gir pasienten et «rent rulleblad» selv om de vet at vedkommende har alvorlige tilfeller av hypoglykemi, uttalte Frier i sitt foredrag:

– Dette gir oss et etisk dilemma; bør taushetsplikten kompromitteres av leger hvis de vet at pasienten har gjentakende tilfeller av alvorlig hypoglykemi, og at dette holdes skjult med vilje, fortsatte han.

Powered by Labrador CMS