STUDERER RISIKO: Fastlege og doktogradsstipendiat Kjersti Nøkleby har sett på risikoen for hjertesykdom og oppfølging fra fastlege for diabetespasienter. Her er hun avbildet under en posterpresentasjon på diabeteskonferansen EASD. Arkivfoto: Julie Kalveland

Foto:

Diabetes: – Fastlegene kan utgjøre en forskjell

Pasientene med type 2-diabetes som hadde fastleger som i stor grad fulgte screeninganbefalinger, hadde lavere estimert risiko for hjerte- og karsykdom, viser en norsk studie.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Studien tar utgangspunkt i 6015 norske pasienter med type 2-diabetes og deres fastleger, og er publisert i Diabetic Medicine.

Studien viser at fastlegene som utførte flest av de anbefalte screeningsprosedyrene, hadde lavere beregnet risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom de neste ti årene, sammenlignet med pasientene til leger som gjorde færrest prosedyrer.

Risikoen for å få hjerte- og karsykdom er regnet ut ved hjelp av verktøyet NORRISK 2-kalkulatoren.

– Viser at det er mulig

Sannsynligheten for høyt blodsukker, definert som HbA1c på over 69 mmol/mol (8,5 prosent), var gjennomsnittlig 1,8 ganger høyere hos pasienter tilhørende leger som gjorde færre kontroller, ifølge Forskningsnytt, nettstedet til Allmennmedisinsk forskningsfond.

Forskerne har også gjort egne analyser av faktorer som fastlegen kan bidra til å påvirke.

Pasientene til fastleger som utførte færrest prosedyrer, hadde 75 prosent høyere relativ modifiserbar risiko (1,78 prosentpoeng).

– Funnene våre viser at det er mulig å gjøre noe med blant annet kolesterol, blodsukker, blodtrykk og røyking for å redusere risikoen. Og vi viser at fastlegene kan gjøre en forskjell, sier fastlege og stipendiat Kjersti Nøkleby til Forskningsnytt.

Ingen harde endepunkter

Den absolutte risikoen for kardiovaskulær sykdom de neste ti årene for pasientene var i snitt 12,3 prosent. Den modifiserbare absolutte risikoen var på 3,3 prosent.

Nøkleby mener at det er interessant å se tall på at det er en stor andel av risikofaktorene som legene ikke kan påvirke.

Studien har ingen harde endepunkter, og ser kun på estimert risiko.

– Det er jo en opplagt svakhet ved studien at vi ikke har med harde endepunkt. Dette er en tverrsnittstudie som ut ifra design ikke kan si noe om årsakssammenhenger. Vi viser at det er risikofaktorer som vi fastleger kan gjøre noe med. Det er mange andre forhold som spiller inn for hvordan pasientene har det og hvordan ting ender. Og det blir jo ikke målt i det hele tatt, som at en fastlege er flink til å se pasienten som en hel person og bidrar til bedre livskvalitet – uten at det synes på kolesterolverdiene, sier Kjersti Nøkleby.

Powered by Labrador CMS