VIRKSOM SAMHANDLING: – Forskning viser at tverrprofesjonelt samarbeid rundt pasienten fører til både færre rekvisisjoner/analyser og kortere svartid på noen analyser, poengterer artikkelforfatterne. Bildet viser samhandling mellom lege/førsteamanuensis David Jahanlu og radiografstudent Zana Jalal Quadir.
VIRKSOM SAMHANDLING: – Forskning viser at tverrprofesjonelt samarbeid rundt pasienten fører til både færre rekvisisjoner/analyser og kortere svartid på noen analyser, poengterer artikkelforfatterne. Bildet viser samhandling mellom lege/førsteamanuensis David Jahanlu og radiografstudent Zana Jalal Quadir.

Det lønner seg å spille hverandre gode

Tverrfaglighet – og hvilken kompetanse man kan etterspørre hos hverandre – burde ha vært pensum i flere helseprofesjoner.

Publisert Sist oppdatert
Kaja Marienborg
Kaja Marienborg
Heidi Andersen
Heidi Andersen

VI ER VELDIG glade for at legevaktoverlege Line Kamilla Heimestøl, under tittelen «Lissepasninger i helsevesenet», retter søkelyset mot tverrfaglig samarbeid i helsesektoren.

Det er sjelden noen særlig tvil om at sammen blir vi bedre – og at det lønner seg å spille hverandre gode.

DIAGNOSTISKE MEDSPILLERE. I et bioingeniørfaglig perspektiv har det over flere år vært et fokus på bioingeniøren som en diagnostisk samarbeidspartner, som er en naturlig del av et tverrfaglig team der man veileder rekvirent (lege) i både rekvirering av analyser samt tolkning av pasientsvar.

Forskning viser at tverrfaglig samarbeid rundt pasienten fører til et redusert antall rekvisisjoner og analyser, samt kortere svartid på enkelte analyser. Studier viser også at tettere samarbeid mellom bioingeniører og rekvirent kan gi mer riktig forskriving av antibiotika. En studie som er gjennomført i USA, viser at man kunne redusere antallet unødvendige preoperative tester og kostnader betydelig ved økt tverrprofesjonelt samarbeid.

FLERE LISSEPASNINGER, TAKK! I sykehustalen i januar 2023 uttalte helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at hun vil be sykehusene om å se på hva de kan gjøre mindre av – ved at de kartlegger variasjon i bruken av laboratorie- og røntgentjenester. Videre vil hun at sykehusene iverksetter tiltak for å redusere overforbruk av disse tjenestene.

Servering av gode lissepasninger kan bidra til å redusere overforbruket av enkelte helsetjenester

Tverrfaglig samarbeid – servering av gode lissepasninger – kan bidra til nettopp å redusere overforbruket av disse tjenestene.

GRIP MULIGHETEN! Bioingeniørstudentene lærer om diagnostisk samarbeidspartner gjennom sin treårige bachelorutdanning på flere måter. Emnet som omhandler etikk og kommunikasjon, er svært essensielt her, med læring om hvordan man skal kommunisere med hverandre på en respektfull måte – og tørre å dele av sin kjernekompetanse. Tverrfaglighet – og hvilken kompetanse man kan etterspørre hos hverandre – burde ha vært pensum også i de andre helseprofesjonene.

Så vi stemmer i med Line Kamilla Heimestøl når hun skriver at: «Vi har stadig muligheten til å lære av hverandre. En god lissepasning kan i helsevesenet ofte sendes videre. Ta med deg de erfaringene du får – og lykke til med å gi lissepasninger videre til dine kolleger!»


Tilleggsinformasjon: Artikkelforfatterne oppgir ikke andre interessekonflikter enn de yrkesroller, profesjon og verv de besitter.


Dagens Medisin, fra Kronikk- og debattseksjonen i 07-utgaven.

Powered by Labrador CMS