SVEKKET KREFTOMSORG: – Med en aldrende og økende befolkning kommer kreftforekomsten til å øke fra 19 til 30 millioner krefttilfeller på verdensbasis. Det er på tide å lytte til et nasjonalt og internasjonalt kreftmiljø som faktisk vet mye om hvordan før man vedtar flytting, skriver innleggsforfatteren.

Det er fortsatt ikke for sent!

I situasjonen med en aldrende og økende befolkning må vi ikke vanne ut kompetansemiljøene med sammenslåinger som verken har økonomisk eller faglig gevinst, men bevare og støtte opp om de vi har.

Publisert Sist oppdatert
Jo S. Stenehjem

Det er på tide å lytte til et nasjonalt og internasjonalt kreftmiljø, som faktisk vet mye om hvordan før flytting vedtas

OPPOSISJONEN PÅ Stortinget reagerer på at ledelsen ved Kreftregisteret ikke har vært involvert i prosessen med organisatorisk flytting av Kreftregisteret, og ikke har fått mulighet til å gi innspill.

Det danske kreftregisteret har sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og advarer mot å gjøre det samme i Norge som i Danmark. Det samme har WHOs kreftforskningsinstitutt, IARC, gjort.

KOMPETANSE UTVANNES. Engasjementet er bredt, både nasjonalt og internasjonalt, fordi kreftmiljøet er oppriktig bekymret for at forskningen og behandlingen av kreftsykdom vil settes tilbake som følge av regjeringens forslag.

Kreftsykdom er den vanligste dødsårsaken i Norge og verden. Med en aldrende og økende befolkning kommer kreftforekomsten til å øke fra 19 til 30 millioner krefttilfeller på verdensbasis innen 2040.

I denne situasjonen må vi ikke vanne ut kompetansemiljøene med sammenslåinger som verken har økonomisk eller faglig gevinst, men bevare og støtte opp om de vi har.

ORD UTEN INNHOLD. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) skriver i Dagens Medisin at «Samlingen av helseregistrene er bedre utnyttelse av helsedata, bedre infrastruktur for helseregistre og forskning, og større utviklingsmuligheter».

Det skal høres fint ut; gi assosiasjoner til handlekraft, effektivisering, styringsdyktighet og «bedre-tjenester til folket».

Dessverre er dette, for oss som kjenner feltet, slett politisk håndverk uten innhold. Dette er åpenbart ikke annet enn taleskriveres vyer hvor innpakningspapiret ser ut til å være viktigere enn innholdet.

Vi er ikke tvil om at en organisatorisk flytting av Kreftregisteret medfører en svekkelse av kreftforskningen, kreftbehandlingen og kreftomsorgen

GOD FORVALTNINGSSKIKK? Regjeringen presenterer nemlig ikke en eneste løsning på hvordan. Den har ikke redegjort for hvordan utnyttelsen av helsedata skal bli bedre, hvordan infrastrukturen skal bli bedre, og hvordan forskning og utviklingsmuligheter skal bli bedre. Disse lovede forbedringene fremstår som lite gjennomtenkt og gir simpelthen ikke mening uten en bred utredning hvor alle parter høres og lyttes til – i tråd med god forvaltningsskikk etter den norske modellen.

Det er på tide å lytte til et nasjonalt og internasjonalt kreftmiljø som faktisk vet mye om hvordan før man vedtar flytting. Vi er nemlig ikke i tvil om at dette medfører en svekkelse av kreftforskningen, kreftbehandlingen og kreftomsorgen i Norge.


Interessekonflikter:
Artikkelforfatteren oppgir ikke andre interessekonflikter enn den profesjonen og yrkesrollen han innehar.

Powered by Labrador CMS