GRØNN RESEPT: Diskusjonen om at fastleger skal henvise til trening på «grønn resept» er nok en gang aktuell takket være at enkelte fastleger og politikere har satt dette på dagsorden, skriver innleggsforfatterne.

Dersom politikerne mener alvor med «grønn resept» må skreddersydd kompetanse utnyttes

Helse- og treningsfysiologer har en kompetanse som er komplementær til fysioterapeuter, leger og annet helsepersonell.

Publisert
Trine Stensrud

Det er et skrikende behov for faglig tilrettelagt tilbud om fysisk aktivitet/trening for å forebygge, behandle og rehabilitere en rekke sykdommer og tilstander. Hvorfor ansettes ikke flere helse- og treningsfysiologer i frisklivssentraler, treningssentre, på legekontorer og i rehabiliteringsinstitusjoner? De har minimum tre års høyere utdanning og har tilegnet seg  en kompetanse som er skreddersydd for å levere fysisk aktivitet/trening på «grønn resept». Utdanningen ble etablert på Norges idrettshøgskole allerede i 1996 nettopp med dette formålet. Det er imidlertid forbausende få som har kjennskap til yrkesgruppen helse- og treningsfysiologer.

Diskusjonen om at fastleger skal henvise til trening på «grønn resept» er nok en gang aktuell takket være at enkelte fastleger og politikere har satt dette på dagsorden. «Exercise is Medicine, Norge» arrangerte nylig en debatt om dette i Trondheim og et innspillsmøte på Stortinget, i regi av Høyres Erlend Svardal Bøe, ble arrangert i november. Vi setter pris på at noen politikere tar opp temaet, men vi kommer ikke videre uten en vilje til å gjøre endringer i takstsystemet for fastlegene og lage et system for henvisning til kompetente yrkesgrupper som fastlegene vil benytte.

Tom-Daniel Laugerud

Trening er medisin

Vi stiller oss bak forslaget til «Exercise is Medicine, Norge» om at hvert fastlegekontor bør ansette en helse- og treningsfysiolog eller andre med lignende kompetanse innen aktivitetsmedisin. Det bør tydeliggjøres at legen kan delegere myndighet til relevant personell, som kan lage en behandlingsplan med fysisk aktivitet/trening i samråd med pasienten. For at tiltaket skal være bærekraftig må man også se mulighetene for at kommunale, private, ideelle eller andre aktører med rett kompetanse kan gjennomføre denne behandlingsplanen.

Dersom politikerne virkelig mener at trening er medisin må det synliggjøres gjennom satsning i statsbudsjettet. De må følge opp med øremerkede midler til kommunene slik at de kan ansette flere helse- og treningsfysiologer i en koordinerende og utøvende rolle i de forskjellige kommunale helsetilbudene, som for eksempel i frisklivssentralene. Velfungerende frisklivssentraler er et godt eksempel på institusjoner som kan ta imot henvisning fra fastleger på «grønn resept». I tverrfaglige team med andre yrkesgrupper kan helse- og treningsfysiologer ha ansvaret for det som omhandler fysisk aktivitet og trening. De har den nødvendige kompetansen til å hjelpe personer med livsstilsendringer og kan bruke motiverende intervjuteknikker.

Inaktive trenger hjelp

Det er mange inaktive i alle aldre som trenger hjelp til å komme i gang med aktivitet som kan forebygge livsstilssykdommer. Tilsvarende en rekke personer som lider av disse sykdommene, inkludert lettere psykiske lidelser og rusproblematikk eller personer som trenger rehabilitering etter sykdom. Populasjonen med eldre mennesker i dette landet øker. For at flere av disse skal klare seg hjemme lengst mulig, bør de få tilbud om fysisk aktivitet. Alle kommuner bør tilby et lavterskeltilbud med helsefremmende fysisk aktivitet, gjerne i samarbeid med private aktører som treningssenter og/eller idrettsklubber. Helse- og treningsfysiologene kan bidra til å gjøre dørstokkmila litt kortere slik kan vi få flere til å opprettholde eller få et langt bedre fysisk funksjonsnivå og kjenne glede ved å være i bevegelse både innendørs og utendørs.

I dag utdannes ca. 250 helse- og treningsfysiologer årlig fra fem ulike universitet og høgskoler. Fra NIH uteksamineres cirka 40 kandidater med en bachelorgrad og cirka 20 med en mastergrad. De har spesialkompetanse i aktivitetsmedisin og i å bruke fysisk aktivitet/trening som behandling/rehabilitering eller i kombinasjon med annen behandling. Kompetansen er tverrfaglig og består av basisfagene fysiologi, anatomi, ernæring og sykdomslære samt fordypningsfagene aktivitetsmedisin og helsekommunikasjon. I tillegg til mye relevant praksis. Kunnskapen som ligger til grunn ved planlegging og praktisk gjennomføring av all fysisk aktivitet og trening er forskningsbasert, slik at det skal oppleves trygt for både fastlegene som henviser og for pasientene.

Studentene er utålmodige og fortvila når de får følgende beskjed fra sine praksisveiledere: «Vi ville uten tvil ansatt dere hvis vi hadde hatt en ledig stillingshjemmel. Helse- og treningsfysiologer har en fysiologisk forståelse av aktivitetsmedisin som annet helsepersonell ikke besitter».

Ikke en konkurrent

Helse- og treningsfysiologer er ikke en konkurrerende yrkesgruppe til andre profesjoner og yrkesgrupper, de har en kompetanse som er komplementær til fysioterapeuter, leger og annet helsepersonell. Vi ser imidlertid ikke at det er behov for en ytterligere sertifisering av såkalte “helseveiledere”, som nylig er foreslått i forbindelse med trening på «grønn resept». Det finnes nok av meget godt kvalifiserte helse og treningsfysiologer fra fem høgskoler og universitet rundt om i landet. Disse tilbyr en kvalitetssikret utdanning og vil være et trygt valg for fastleger å henvise til.

Hva gjør vi for å fremme vår kompetanse?

Fem høgskoler og universitet har etablert et Forum for helse- og treningsfysiologer i høyere utdanning. Det er opprettet en interesseforening, Norsk forening for helse- og treningsfysiologer som jobber aktivt for å synliggjøre yrkesgruppen i relevante kanaler og forum. Et alumninettverk er opprettet av studentene på NIH og man er i prosess med å etablere en studentdrevet klinikk hvor våre studenter står klare til å levere tilpasset trening til ulike befolkningsgrupper.

Studentene er utålmodige (med rette). Hva mer kan vi gjøre? Hva skal til for at de beste fagfolkene innen aktivitetsmedisin blir ansatt i frisklivssentraler og andre offentlige eller private virksomheter? Nå må noe skje. Samfunnet har ikke råd til å la være.

Trine Stensrud sitter som styremedlem i Forum for helse- og treningsfysiologer i høyere utdanning. Tom-Daniel Laugerud sitter som styremedlem i Norsk forening for helse- og treningsfysiologer. Utover dette er det ingen interessekonflikter.

 

Powered by Labrador CMS