Uetterrettelig om medikamentfri behandling

At en professor med undervisningsansvar for psykiatri ved Universitetet i Oslo siterer sjuskete fra forskningslitteraturen, svekker ytterligere påstandene om at dagens omfattende medikalisering er evidensbasert.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Einar Plyhn, leder for Stiftelsen Humania og etterlatt ved selvmord

PROFESSOR Jan Ivar Røssberg har i flere sammenhenger prøvd å skyte ned de medisinfrie behandlingstilbudene som er under etablering, som udokumenterte og uforsvarlige sjansespill – til tross for at disse forsøkene bare er bittesmå dråper i et hav av medikalisert behandling.
KUNNSKAP. Så langt har Røssberg stort sett bare fremsatt påstander. Under tittelen «Medisinfrie tiltak - ideologi eller vitenskap?» på nett i Dagens Medisin 10. juli bruker han én av få oppgitte kilder til å avvise kritikken av medisinering med antipsykotika – ved å hevde at Sohler et al. (2016) konkluderer med at «vi ikke har gode og mange nok studier til å kunne si at antipsykotika påvirker forløpet negativt».
Her underslår han at forfatterne faktisk konkluderer med at det trenges ytterligere data «to establish a sufficient evidence base to understand its benefit/risk balance for patients with schizophrenia»(min utheving), som er noe helt annet enn det Røssberg skriver.
SVAKHETER. Siktemålet med Sohler m.fl. sin gjennomgang av forskningslitteratur var å teste hypotesen som Robert Whitaker fremsatte i boka «Anatomy of an Epidemic» om at «people with schizophrenia who are exposed to long-term treatment with antipsychotic medications have worse outcomes than people with schizophrenia who are not exposed to these medications».
Whitaker har, etter at artikkelen ble publisert, nøye gransket alle undersøkelsene som Sohler m.fl. bygget sin analyse på (totalt 18 studier publisert i 2013), og han dokumenterer en rekke svakheter ved analysen. Whitaker publiserte denne dokumentasjonen i artikkelen «The Case Against Antipsychotics. A Review of Their Long-term Effects» på sin blogg 25. juli (madinamerica.com).
UPÅLITELIG. Svært mye av psykiatriens forskning på medisinering er upålitelig på grunn av dokumenterte svakheter med forskningsdesign, metoder og mål av effekt, i tillegg til omfattende publiseringsbias.
At en professor med undervisningsansvar for psykiatri på Universitetet i Oslo i tillegg siterer sjuskete fra forskningslitteraturen, svekker ytterligere påstandene om at dagens omfattende medikalisering er evidensbasert.
Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS