Tran-studien, pragmatisk tilnærming – og kloke råd

En pragmatisk tilnærming trenger ikke å være ødeleggende for tran-studien, der målet er å se om inntak av tran forebygger koronasykelighet. I denne pandemien fortjener befolkningen både forskning av høyeste kvalitet og kloke, folkehelsemessige råd.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Patji Alnæs-Katjavivi

Innlegg: Patji Alnæs-Katjavivi, overlege ved Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus (OUS) Ullevål

TRAN-STUDIEN PÅGÅR for tiden med intensjon om å vise hvorvidt et daglig inntak av tran gir beskyttelse fra smitte med koronaviruset og alvorlig covid-19 forløp. Studien randomiserer deltakere til å drikke enten flyttende tran, eller placebo. Resultater forventes i mai 2021.

Når det gjelder spørsmålet om nytte av tran mot koronaviruset, kan studien klare det som observasjonsstudier ikke kan, nemlig å skille mellom årsak og assosiasjon.

SAMMENHENG. Hvis det skulle vise seg at tran gir beskyttelse, får verden et nyttig evidensbasert kosttilskudd som er både billig og trygt å fordøye. For dem som vaksinen ikke beskytter godt nok, kunne daglig tran da utgjøre en viktig forskjell mellom helse og sykdom, eller verre. Om det er D-vitaminen eller omega-3, eller kombinasjonen som skulle være den avgjørende komponenten i tran, er forskere usikker på.

Flere observasjonsstudier bekrefter en sterk korrelasjon mellom et lavt D-vitamin-nivå og alvorlig covid-19 forløp/dødelighet. Interessen i en eventuell forebyggende effekt av D-vitamin bygges på tidligere undersøkelser, der D-vitamin ser ut til å styrke kroppens motstand overfor virale luftveisinfeksjoner.

FÆRRE INFEKSJONER. Koronaviruset trenger seg inn i kroppen hovedsakelig gjennom luftveisslimhinnene. I 2017 publiserte British Medical Journal (BMJ) en metaanalyse av randomiserte studier som sammenlignet D-vitamintilskudd og placebo med forekomsten av luftveisinfeksjoner.

Metaanalysen konkluderte at individer som tok regelmessig tilskudd med vitamin D, sammenlignet med placebo, opplevde færre luftveisinfeksjoner. D-vitamintilskudd hadde den mest beskyttende effekten hos individer med påvist D-vitaminmangel fra før, regnet som et målt serumnivå 25-hydroxy vitamin D under 25nmol/l.

RISIKOFAKTORER. Overrepresentert blant mennesker som opplever alvorlig covid-19 forløp i Nord- Amerika og Europa, er risikofaktorer tilknyttet D-vitaminmangel, blant annet høy alder, brun hudfarge, høy kroppsmasseindeks (KMI) og lite eksponering for solen, og vinteren i Europa, institusjonelt innestengt i sykehjem.

Dersom D-vitamintilskudd skulle vise seg å være viktig i forebygging av covid-19 –hva skjer da med helsen til de studiedeltakerne som har drukket placebo hele vinteren?

Det som er bra med myndighetens pragmatiske tilnærming, er at befolkningen får anledning til å dra nytte av konklusjonen i rapporten til Nasjonalt råd for ernæring

STØTTEERKLÆRING. Det anerkjente internasjonale tidsskriftet, The Lancet, har i løpet av 2020 publisert flere kommentarer, der forebyggende D-vitamintilskudd til risikogrupper foreslås som billig, trygg og potensielt livreddende.

The Lancets støtteerklæring for denne pragmatiske tilnærmingen kan leses i tidsskriftets lederartikkel 11. januar 2021: «However, particularly in countries where the pandemic situation continues to worsen (and will continue to do so during the winter months before the effects of vaccinations become perceptible), additional evidence could come in just too late. In an ideal world, all health decisions would be made based on overwhelming evidence, but a time of crisis may call for a slightly different set of rules».

LITE Å TAPE? Denne holdningen strider med tanken om at evidens som er basert på randomiserte studier, er best. Men tilnærmingen begrunnes i tanken om at hvis de tar feil, så er lite tapt, og individer kan oppleve korreksjon av en D-vitaminmangel som er ellers kjent, assosiert med generell sykelighet.

Gitt tidligere nevnte metaanalyse kan det forventes nedgang i sykelighet forårsaket av andre luftveisinfeksjoner, med en tilsvarende, og kanskje viktig, reduksjon i belastningen for helsevesenet.

Myndighetene i Storbritannia, med støtte fra regjeringen, har omgjort denne vitenskapelige argumentasjonen til et politisk vedtak, der alle som er sårbare for alvorlig covid-19, kan få D-vitamintilskudd tilsendt gratis.

PRAGMATISK TILNÆRMING. Nylig har Helsedirektoratet inkludert råd vedrørende inntak av D-vitamin på HelseNorges nettside, Råd for koronahverdagen. Denne pragmatiske tilnærmingen trenger ikke å være ødeleggende for tran-studien, der målet er å se om inntak av tran forebygger koronasykelighet. Studien vil likevel vise om tran har betydning.

Det som er bra med myndighetens pragmatiske tilnærming, er at befolkningen får anledning til å dra nytte av konklusjonen i rapporten til Nasjonalt råd for ernæring, som ble publisert i 2018 etter Helsedirektoratets bestilling: «Arbeidsgruppen er av den oppfatning at det på nytt er aktuelt å iverksette tiltak for å sikre en god vitamin D-status i befolkningen».

I denne pandemien fortjener befolkningen både forskning av høyeste kvalitet og kloke, folkehelsemessige råd.


Oppgitt interessekonflikt: Artikkelforfatteren er fødselslege og deltaker i tran-studien.

Powered by Labrador CMS