Pasienter bør få vite at vegetarkost er gunstig

Flere studier har vist at vegetarianere og veganere har en vesentlig lavere risiko for å utvikle type 2-diabetes, sammenlignet med dem som spiser kost med animalske produkter.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Innlegg: Nina Cathrine Johansen, master i samfunnsernæring og nestleder i Helsepersonell for plantebasert kosthold (HePla)

DIABETES MELLITUS er blant de virkelig store sykdomsbyrdene i det 21. århundre. Ifølge International Diabetes Federation lider 415 millioner voksne av diabetes globalt, og dette anslås å øke til 642 millioner innen 2040. Hvert sjette sekund dør en person som følge av denne sykdommen (1).

Det er godt dokumentert at type 2-diabetes (DM2) kan forebygges med et velbalansert kosthold og en sunn livsstil (2,3). Kostholdsomlegging og fysisk aktivitet anbefales dessuten som en del behandlingen av DM2, enten alene eller i tillegg til medisiner (4).

VEGETARKOST. Flere studier har vist at vegetarianere og veganere har en vesentlig lavere risiko for å utvikle DM2 (5–7), sammenlignet med dem som spiser kost med animalske produkter. Vegetarisk kosthold har dessuten vist seg å virke positivt inn på blodsukker, insulinfølsomhet, blodlipider og oksidative stressmarkører (8–10).

Økt kroppsvekt er en viktig risikofaktor for utvikling av insulinresistens og DM2. En randomisert intervensjonstudie som nylig ble publisert i Journal of the American College of Nutrition (11), viste at vegetarkost ga dobbelt så stort vekttap sammenlignet med en konvensjonell kost for diabetikere, til tross for at de to diettene hadde samme kaloriinnhold.

ENDRINGER. Den vegetariske kosten i denne studien besto av grønnsaker, kornprodukter, belgfrukter, frukt og nøtter. Animalske matvarer var begrenset til maks en porsjon yoghurt med lite fett, per dag. Begge diettene var kaloribegrenset.

Vegetarkosten førte ikke bare til et større vekttap, men også en større reduksjon av fettet i og rundt muskulaturen, som er knyttet til økt forekomst av insulinresistens. Forandringene i fettnivå korrelerte med endringer i langtidsblodsukker, fastende blodsukker, og betacelle-insulinfølsomhet hos deltakerne.

KJØTTREDUKSJON. En rekke studier viser at kjøtt (12–14) og andre animalske produkter (15) er knyttet til utvikling av DM2, og det er vist at selv en beskjeden reduksjon av kjøttinntak gir redusert risiko.

I en kombinert analyse av Nurses' Health Study 1 og 2 og Health Professionals Follow-up Study fant man at deltakere som økte inntaket med mer enn en halv porsjon om dagen over tid, hadde 48 prosents økt risiko for å utvikle diabetes i den påfølgende perioden. De som derimot reduserte inntaket med mer enn en halv porsjon om dagen fra baseline til fire år etter baseline, hadde 14 prosents reduksjon i risikoen for type 2-diabetes (16).

BØR INFORMERE. Flere fagpanel, deriblant den amerikanske organisasjonen for ernæringsfysiologer (17) og den kanadiske (18) og amerikanske diabetesforeningen (19), anerkjenner i sine nyeste anbefalinger at et plantebasert kosthold med fordel kan inngå som en del av behandlingen ved type 2-diabetes –og at helsepersonell bør opplyse sine pasienter om dette.

Også norske pasienter bør informeres om at omlegging til et mer plantebasert kosthold har stort potensial både ved primær og sekundærforebygging av sykdommen.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Referanser:
1) International Diabetes Federation. IDF DIABETES ATLAS - 7TH EDITION
2) Fox CS, Golden SH, Anderson C, Bray GA, Burke LE, de Boer IH, et al. Update on Prevention of Cardiovascular Disease in Adults With Type 2 Diabetes Mellitus in Light of Recent Evidence: A Scientific Statement From the American Heart Association and the American Diabetes Association. Diabetes Care. 2015;38(9):1777-803.
3) Schwingshackl L, Hoffmann G, Lampousi A-M, Knüppel S, Iqbal K, Schwedhelm C, et al. Food groups and risk of type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. European Journal of Epidemiology. 2017;32(5):363-75.
4) Helsedirektoratet. Diabetes type 2.
5) Tonstad S, Butler T, Yan R, Fraser GE. Type of Vegetarian Diet, Body Weight, and Prevalence of Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2009;32(5):791-6.
6) Tonstad S, Stewart K, Oda K, Batech M, Herring RP, Fraser GE. Vegetarian diets and incidence of diabetes in the Adventist Health Study-2. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. 2013;23(4):292-9.
7) Lee Y, Park K. Adherence to a Vegetarian Diet and Diabetes Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Nutrients. 2017;9(6):603.
8) Yokoyama Y, Barnard ND, Levin SM, Watanabe M. Vegetarian diets and glycemic control in diabetes: a systematic review and meta-analysis. Cardiovascular Diagnosis and Therapy. 2014;4(5):373-82.
9) Wang F, Zheng J, Yang B, Jiang J, Fu Y, Li D. Effects of Vegetarian Diets on Blood Lipids: A Systematic Review and Meta‐Analysis of Randomized Controlled Trials. Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease. 2015;4(10):e002408.
10) Kim MK, Cho SW, Park YK. Long-term vegetarians have low oxidative stress, body fat, and cholesterol levels. Nutrition Research and Practice. 2012;6(2):155-61.
11) Kahleova H, Klementova M, Herynek V, Skoch A, Herynek S, Hill M, et al. The Effect of a Vegetarian vs Conventional Hypocaloric Diabetic Diet on Thigh Adipose Tissue Distribution in Subjects with Type 2 Diabetes: A Randomized Study. Journal of the American College of Nutrition. 2017;36(5):364-9.
12) Schulze MB, Manson JE, Willett WC, Hu FB. Processed meat intake and incidence of Type 2 diabetes in younger and middle-aged women. Diabetologia. 2003;46(11):1465-73.
13) Pan A, Sun Q, Bernstein AM, Schulze MB, Manson JE, Willett WC, et al. Red meat consumption and risk of type 2 diabetes: 3 cohorts of US adults and an updated meta-analysis. The American journal of clinical nutrition. 2011;94(4):1088-96.
14) Kim Y, Keogh J, Clifton P. A review of potential metabolic etiologies of the observed association between red meat consumption and development of type 2 diabetes mellitus. Metabolism - Clinical and Experimental. 2015;64(7):768-79.
15) Shin JY, Xun P, Nakamura Y, He K. Egg consumption in relation to risk of cardiovascular disease and diabetes: a systematic review and meta-analysis. The American journal of clinical nutrition. 2013;98(1):146-59.
16) Pan A, Sun Q, Bernstein AM, Manson JE, Willett WC, Hu FB. Changes in Red Meat Consumption and Subsequent Risk of Type 2 Diabetes: Three Cohorts of US Men and Women. JAMA internal medicine. 2013;173(14):10.1001/jamainternmed.2013.6633.
17) Melina V, Craig W, Levin S. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 2016;116(12):1970-80.
18) Rinaldi S, Campbell EE, Fournier J, O'Connor C, Madill J. A Comprehensive Review of the Literature Supporting Recommendations From the Canadian Diabetes Association for the Use of a Plant-Based Diet for Management of Type 2 Diabetes. Canadian Journal of Diabetes. 2016;40(5):471-7.
19) American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2017. THE JOURNAL OF CLINICAL AND APPLIED RESEARCH AND EDUCATION. 2017.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 19/2017

Powered by Labrador CMS