Om faglig tyngde

Innlegg i Dagens Medisin 17/09

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Karen Marie Ulshagen, instituttdirektør, Farmasøytisk Institutt
JEG VISER TIL innlegg med tittel «Rettigheter ved vaksineskader» fra Sandy Lunöe i siste utgave av Dagens Medisin (16/2009).
Artikkelforfatteren Sandy Lunöe oppgir her at hun er lektor i farmasi ved Universitetet i Oslo (UiO).
Dette medfører ikke riktighet. Lunöe hadde et engasjement som universitetslektor i 20 prosent stilling ved Farmasøytisk institutt noen måneder i 1997. Siden har hun ikke, så vidt vi har kunnet bringe på det rene, hatt tilsetting ved UiO.
Det er svært uheldig at personer uten tilknytning til UiO angir tilhørighet her, da det gir et falskt inntrykk av faglig tyngde. Jeg ber om at feilen blir kommentert i neste nummer av avisen og gjerne på nettsiden.
DM har vært i kontakt med Sandy Lunöe som beklager formuleringen. (red.)
Kronikk og debatt, Dagens Medisin 17/09

Powered by Labrador CMS