Kan Covid-19 begrenses hos sårbare grupper?

Eldre og syke bør nå sannsynligvis heller ha besøk fra familie eller andre som isolerer seg sammen med den utsatte, istedenfor tilsyn fra omreisende hjelpepleiere og hjemmesykepleiere. Trenger vi en strategi for å begrense sykdom hos sårbare grupper?

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Erik Hexeberg
Erik Hexeberg

Innlegg: Erik Hexeberg, lege, dr.med. spesialist i indremedisin og leder av Helsepartiet Vestfold og Telemark

VÅRE HELSEMYNDIGHETER hadde lenge en vente og se-holdning til pandemien som ble forårsaket av koronaviruset. De har redegjort for de ulike, forventede fasene. Slik jeg har forstått helsemyndighetene, mener de at det ikke var mulig å stoppe epidemien.

Fase 1 – med import av smittetilfeller – gikk vi gjennom uten nevneverdige tiltak for å stoppe smitteimporten. Pressekonferansene dreide seg da om å vaske hendene og hoste i albuen. Hvor effektivt det fungerer, særlig i denne fasen, kan vel diskuteres.

BESKYTTELSE. Vi har nå blitt informert om at vi er over i neste fase og at det er uunngåelig at svært mange smittes. Mange vil bli syke. Folkehelseinstituttets scenario er at 2,2 millioner nordmenn blir smittet.

Nedstengingen av Norge har ikke som formål å stoppe epidemien, men å dra den ut i tid slik at helsevesenet ikke får for mye å gjøre på en gang. Det antas at like mange blir syke, og like mange vil trenge respirator, men kanskje vil ikke fullt så mange dø på grunn av ressursmangel.

Strategien bør være å hindre at eldre og syke blir smittet

En av de store forskjellene mellom de årlige influensaepidemier og koronaepidemien er at personer med høy sykdomsrisiko kan få beskyttelse av influensavaksine, men er nå ubeskyttet mot koronavirus. Denne gruppen med eldre og syke er mest truet av koronaepidemien. Vi andre går stort sett fri. Da burde strategien være å hindre at eldre og syke blir smittet.

KONTAKT MED FAMILIE? Sykehusene var et av de viktigste stedene for smitte i Kina, og med stadig flere tusen helsearbeidere i karantene i Norge må vi ta grep sånn at helsevesenet ikke blir den viktigste smittespreder her hjemme. Helsearbeidere i både sykehus og kommunehelsetjeneste, som hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere, er i kontakt med mange pasienter. Hvis en person blir smittebærende før symptomer gir sykdomsmistanke, er den eneste måten å unngå å føre smitten videre på, å betrakte alle som potensielt smittede. Da tror jeg ikke at det er tilstrekkelig med normalt smittevernutstyr.

Eldre og syke bør nå sannsynligvis heller ha tilsyn fra sine familier eller andre som isolerer seg sammen med den utsatte, istedenfor fra omreisende hjelpepleiere og hjemmesykepleiere.

Kan dette være en mulig strategi for å begrense sykdom hos sårbare grupper?

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS