Flere barn blir alvorlig syke av vannkopper, men hvorfor?

Det er viktig at hver stein snus og at vi noen ganger stiller ubehagelige spørsmål: Kan grunnen – eller grunnene – som forårsaker økte komplikasjoner etter vannkopper, også forklare økt overdødelighet blant barn?

Publisert
Jarle Aarstad

Innlegg: Jarle Aarstad, dr.oecon., professor ved Høgskulen på Vestlandet

FLERE BARN ENN før får alvorlige komplikasjoner i forbindelse med vannkopper. Noen alvorlige, og en hypotese er «immunologisk gjeld etter korona». Vi må diskutere denne og andre hypoteser.

I tillegg må vi diskutere grunner til økende overdødelighet blant barn fra null til fjorten år i Europa siden 2021.

Kan det være en sammenheng?

Det er viktig å stille disse spørsmålene, særlig fordi de berammer alvorlig syke barn og barn som dessverre dør

RISIKO. Bergens Tidende forteller at flere barn enn før får alvorlige komplikasjoner i forbindelse med vannkopper, og for seks år gamle Klara medførte dette at hun måtte legges inn på Oslo universitetssykehus (OUS) Ullevål for behandling mot streptokokker.

Heldigvis gikk det bra med Klara, og alt tyder på at hun fikk den beste hjelp man kan tenke seg. Imidlertid kan forløpet dessverre bli alvorligere.

Ifølge barnelege Astrid Rojahn får noen barn livstruende komplikasjoner, og også risikerer hjernebetennelse. Hun sier at den vanligste årsaken til komplikasjoner er infeksjon med streptokokkbakterier i gruppe A, men hun har ingen sikker formening om hvorfor vi har flere slike tilfeller nå enn før: «De fleste barna er jo friske i utgangspunktet. Vi er usikre på om det er gruppe A-streptokokkene som har blitt mer hissige og sykdomsfremkallende, eller om det kan være en immunologisk gjeld etter korona».

VIKTIGE HYPOTESER. Med dette postulerer barnelegen to viktige hypoteser som jeg håper kan bli belyst. Som lekmann på det medisinske fagfeltet vil jeg i denne forbindelsen stille noen tilleggsspørsmål:

Hvis gruppe A-streptokokkbakteriene har blitt mer hissige og sykdomsframkallende, hva kan da grunnen være? Et nærliggende svar kan være økt antibiotikabruk, men jeg kjenner ingen statistikk om dette. Og hvis barn har en «immunologisk gjeld etter koronaen», vil dette etter min oppfatning innebære at de er mindre beskyttet mot forkjølelse- og influensavirus, men skulle dette påvirke det generelle immunforsvaret mot en streptokokkinfeksjon etter vannkopper?

Kan hende finnes det gode svar på disse spørsmålene, og jeg håper det medisinske fagmiljøet kommuniserer dem på en god måte til allmennheten.

«UTEN EN GOD FORKLARING». Den økende andelen av barn med komplikasjoner etter vannkoppinfeksjon mener jeg at vi også må diskutere i lys av økende dødelighet blant barn i aldersgruppen null til fjorten år i Europa siden 2021. Dette er en trist statistikk, uten noen god forklaring, ifølge Folkehelseinstituttet.

Da er det desto viktigere at hver stein snus – og at vi noen ganger stiller ubehagelige spørsmål om hva grunnen – eller grunnene – kan være. Kan grunnen eller grunnene som forårsaker økte komplikasjoner etter vannkopper, også forklare økt overdødelighet blant barn?

Hvis svaret er ja: Hva er i så fall den underliggende faktoren, eller de underliggende faktorene? Det er viktig å stille disse spørsmålene, særlig fordi de berører alvorlig syke barn og barn som dessverre dør. I denne forbindelsen er det også viktig at spørsmål, særlig ubehagelige spørsmål, ikke tilbakevises før de er belyst.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS