Fagfolk må utnyttes bedre

Førstelinjetjenesten forsterkes ved at manuellterapeuter kan differensial-diagnostisere og henvise til spesialisthelsetjenesten og bildediagnostikk. Dette gjør den kommunale helsetjenesten mer tilgjengelig for brukerne.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Innlegg: Vegard Ølstørn, leder av Faggruppen for manuellterapi i Norsk Fysioterapeutforbund

NYLIG FORTALTE VG (28.september) at fastlege Heidar Olsson sover på kontoret når arbeidsdagen blir for lang, noe den blir altfor ofte. Samme dag skriver Dagens Medisin på nett om fastleger i 40-årene som slutter.

Grunnen er blant annet en høy andel dokumentasjonskrav og for lite tid til pasienten – og at det går utover privatliv og familie. For å redde sin egen helse, kuttes pasientlistene og man tar økonomisk tap.

FORSTERKNING. Muskel- og skjelettplager står anslagsvis for 15 millioner konsultasjoner årlig i kommunehelsetjenesten. Fra 2006 har pasienter hatt mulighet til direkte kontakt til fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi, også kalt manuellterapeuter, uten henvisning fra lege. Manuellterapeuter kan differensial-diagnostisere og henvise til spesialisthelsetjenesten og bildediagnostikk, og ikke minst møte pasienter med muskel- og skjelettplager kunnskapsbasert.

Denne ordningen innebærer ikke at leger erstattes med fysioterapeuter, eller at legens koordinerende ansvar for pasienten blir svekket. Derimot innebærer dette en forsterkning av førstelinjetjenesten slik at helsetjenesten i kommunen er mer tilgjengelig for brukerne – og at ressursene som kommunene har til disposisjon, utnyttes på en best mulig måte.

MÅ INFORMERE. Dessverre har ikke opplysningsarbeidet til befolkningen rundt dette tilbudet vært godt nok. Fremdeles er det veldig få som kjenner til at fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi har denne kompetansen.

Så, i dagens situasjon, hvor alle fysioterapeuter, ikke bare manuellterapeuter, fra 1. januar 2018 kan ta imot pasienter med «direkte tilgang», bør vi gripe muligheten til å informere befolkningen tilstrekkelig. Pasientene fortjener å vite at denne muligheten nå ligger der ved muskel- og skjelettplager.

RASKERE BEHANDLING. Informasjonen kan gis av Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Det er ingen utfordringer ved å informere pasienter på fastlegelisten om at ved muskel- og skjelettplager kan de også vurdere å gå direkte til fysioterapeut og/eller manuellterapeut. I Norge har manuellterapeutene som regel rask tilgang til undersøkelsestimer.

Ved å informere pasientene, kan man oppnå en vinn-vinn-situasjon: Fastlegene kan i beste fall opprettholde størrelsen på sine pasientlister og dermed ikke tape økonomisk. Ikke minst kan pasientene få raskere tilgang til kvalifisert undersøkelse og behandling.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 18/2017

Powered by Labrador CMS