Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
KJERNEOPPGAVER: – Vi må fokusere mer på fastlegenes kjerneoppgaver som er medisinsk behandling, utredning og oppfølging, sier Tom Ole Øren, leder av Allmennlegeforeningen. Foto: Per Corneliussen

– Fastleger i 40-årene slutter

Leder av Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, mener økende andel eldre fastleger og flere yngre som slutter må tas alvorlig.

Publisert: 2017-09-28 — 07.58
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Forsker Geir Godager ved Universitetet i Oslo har sammenstilt tall som viser at 24 prosent av fastlegene i Norge per september i år er eldre enn 60 år.

Andelen fastleger over 60 år er nå mer enn tre ganger så stor som i 2001 da fastlegeordningen ble etablert.

Rekrutteringsproblemer
– Vi hadde en tiltagende «forgubbing» i allmennlegekorpset før innføringen av fastlegeordningen i 2001. Nå ser vi samme klare tendenser, og vi må ta det alvorlig at andelen fastleger over 60 år er tredoblet seg siden vi startet med fastlegeordningen, sier leder av Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, til Dagens Medisin.

Han er klar på at et fastlegekorps må bestå av leger i alle aldre.

– Den økende andelen eldre fastleger må også settes i sammenheng med våre tiltagende rekrutteringsutfordringer av spesielt yngre leger til fastlegeordningen. Vi har også historier om leger som er i 40 årene som slutter som fastleger selv om det har jobbet som fastleger lenge, og går over til andre legejobber.

– Vi må rekruttere flere leger enn vi gjør i dag, og vi må fokusere mer på fastlegenes kjerneoppgaver som er medisinsk behandling, utredning og oppfølging. Vi koordinerer pasientens helsetjenester og er portvoktere til spesialisthelsetjenesten som er både faglig klokt og samfunnsøkonomisk riktig, mener allmennlege-lederen.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Sykehuslege 30.09.2017 16.35.26

  Samme på sykehus. Lange arbeidsdager, mer og mer krav fra pasienter og pårørende og alltid ligger en under budsjett. Hektisk hverdag øker risikoen for å gjøre feil, som kan få store konsekvenser og alt ansvar er legen sitt. Hadde vært fint med en vanlig jobb der en ikke alt en gjorde kunne få så store konsekvenser. Dette er spesielt tøft når en føler seg mindre og mindre verdsatt, jmf konflikten om arbeidsmiljøloven. Vurderer å bytte yrke, og det tror jeg mange andre også tenker på. Tror vi potensielt kan få stor legemangel over hele linjen

 • Lege 43 år 29.09.2017 22.06.07

  Spesialist i allmennmedisin her. 11 års erfaring som distriktslege, fastlege, kommuneoverlege, legevaktlege/akuttmedisiner og helsestasjonslege. Stadig stedfortreder for nåværende kommuneoverlege i våre 3 kommuner. Veileder 3-4 av våre ferske leger. Har subsidiert kontorleie der basistilskuddet nå akkurat dekker leien. Har tatt videreutdanning i muskelskjelett/pasientnær ultralyd. og kjøpt utstyr for ca. 1 mill. Arbeidsmengden har økt drastisk de siste årene, kan måtte jobbe 11 timer for å komme ajour selv om jeg var helt ajour 3 dager før, HELFO maser om at jeg jobber for mye (ikke så rart siden jeg har tatt mye for kolleger), NAV er umettelige på legeerklæringer, det øker med forsikringserklæringer, HELFO sier man ikke kan ta kveldstakster, man skal ikke ta enkel kontakt-takst ved prøvetakning og jeg får ikke lengre tatt betalt for min ekstra kompetanse. Føler meg helt utslitt og så kommer vaktene i tillegg. Jeg har nå fått nok!

 • lege 30.09.2017 11.53.45

  Kjent historie. Flere stillinger kommer i det helprivate helsevesenet fremover. Bare å søke. Erfarne leger er ettertraktet. Så får kommunene prøve å lære opp de nye og uerfarne, før disse også flytter til byene og de private alternativet.

 • Fredrik Langballe 29.09.2017 21.38.55

  Et hovedpoeng for å få nok kvalifiserte og motiverte leger til spesialitetene og som er lite berørt, er at utdanningskapasiteten i Norge er alt for liten. Jeg har ikke eksakte tall, men anslagsvis 30 % av de som skal bli leger i Norge, må få sin utdanning i utlandet. Allmennmedisin og allsidig praktisk trening er mindre prioritert i disse landene. Antall studieplasser må økes - raskt. Mange andre tiltak må også til: Organiserte utdanningsstillinger, sikring av sosiale rettigheter på linje med sykehusleger, stabil økonomi uten den risiko som kjøp av praksis innebærer. Kommunene må vise i praksis at primærlegejobben er verdsatt. Inspirerende og meningsfull jobb og faglige utfordringer er gevinsten de får som velger allmennmedisin.

 • Fastlege1 28.09.2017 16.19.25

  Ser den. Jeg har definitivt planer om å slutte før jeg er 45 om ikke belastningen minskes. Er spesialist i allmennmedisin, men det er så mye og økende krav fra alle kanter , at man ikke får gitt den tiden som er ønskelig til pasienter. Liker faget, men vil ha et liv også.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!