Direkte til fysioterapeut – feil vei å gå

Først må regjeringen utvide fysioterapiutdanningen til minimum fem år – og deretter vurdere om forutsetningene for direkteadgang er til stede.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Freddy Kaltenborn, fysioterapeut/pensjonist. Æresmedlem av Norsk Fysioterapeutforbund

REGJERINGEN vurderer å gi pasientene direkte tilgang til fysioterapi uten henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor (1). En slik ordning krever at man først endrer utdanningen fundamentalt.

Jeg har gjennom en lang yrkeskarriere, og nå også som pensjonist, vært engasjert i fagutviklingen i fysioterapi og manuellterapi. Jeg har lenge sett med bekymring på at stadig nye teoretiske elementer tas inn i utdanningen, uten at utdanningslengden utvides.

Dette er en bekymring som også tidligere høgskolelektor Bjørn Støre deler. Vi er ikke alene om denne vurderingen.

ET PRESSET STUDIUM. Professor Eline Thornquist ved Universitetet i Bergen (UiB) sier at det nå er presset inn så mange elementer i utdanningen at den nesten «knekker sammen» (2). Hun får støtte av UiO-professor Anne Marit Mengshoel, som konstaterer at manglende praksis og kliniske ferdigheter hos nyutdannede kan gjøre fremtidige fysioterapeuter lite egnet til å møte de krav de vil bli stilt overfor i arbeidslivet (3).

Tidligere leder av Norsk Fysioterapeutforbunds fag- og spesialistråd og lektor ved fysioterapeututdanningen i Oslo, Anne Riiser Svensen, uttaler at «tre år ikke er nok tid til å gi studentene all den kunnskap de trenger», og at «fysioterapiutdanningen i dag er et presset studium» (4).

MÅ FORLENGES. Høgskolelektor May L.T. Ringvold, som også har vært medlem av fag- og spesialistrådet og leder av Fysioterapeutforbundets fagseksjon, sier likeledes at «tre år ikke er nok til å gi studentene all den kunnskap de trenger på ulike felt», og «Slik jeg ser det, vil en endring av grunnutdanningen til femårig masterutdanning være det optimale for pasientene, fysioterapeutene selv, faget og fagutviklingen.» (4).

Vi er altså enige om at selv med dagens oppgaver som er tillagt fysioterapeutene, er utdanningen for kort.

FARLIG ADGANG. En direkteadgang vil gi fysioterapeutene et mye større selvstendig ansvar enn i dag, ved at de blant annet får ansvar for å stille diagnose og å avdekke annen underliggende sykdom. Det vil utvilsomt være bra for fysioterapeutenes status, men det vil være farlig for pasientene slik utdanningen er i dag.

Her må regjeringen gjøre ting i riktig rekkefølge: Først utvide utdanningen til minimum fem år, så vurdere om forutsetningene for direkteadgang er til stede.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Referanser:

1) St. meld. 26. (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, side 62.

2) Klassekampen 28. september 2013.

3) Fysioterapeuten 12.11.2013. 

4) Fysioterapeuten 4/2011.

5) Fysioterapeuten 5/2011.

Powered by Labrador CMS