Dataløsninger for norsk helsevesen må utvikles i Norge

Vi kan ikke sette vår lit til at utenlandske selskaper skal løse de konkrete utfordringene norsk helsepersonell står i. Det vil være naivt både med tanke på kompleksiteten, og eksisterende erfaringer nasjonalt og i andre nordiske land.

Publisert
Johannes Straume
Johannes Straume

Innlegg: Johannes Straume, lege og produkteier av Infodoc EPJ, som er eid av PatientSky SaaS Norway

I NORGE ER vi langt fremme på digitalisering sammenlignet med mange andre vestlige land. Vi har også et av verdens beste helsevesen. For at dette skal fortsette i fremtiden, trenger vi et sterkt fagmiljø innen e-helse.

Mine kolleger, både i egen bedrift og i andre virksomheter innen e-helse i Norge, søker å løse dagens og fremtidens utfordringer. Vi kjenner også på en bekymring for de store utfordringene vi sammen må løse, som samhandling innad i helsevesenet, ut mot pasienter og pårørende, ressursknapphet på helsepersonell og den økende andelen eldre.

Se også: Vårt felles ansvar

AMBISJONER – OG VIRKELIGHET. Digitalisering og ny teknologi blir ofte nevnt som en av de viktigste komponentene for å løse utfordringene. Dette er en felles ambisjon, men ikke en konkret løsning. Utsagnet kan også være en slags hvilepute i den vanskelige samtalen – så lenge man unngår å gå inn på hvilken teknologi som skal løse hvilke konkrete utfordringer.

Effektene av digital hjemmeoppfølging er dårlig kartlagt, og nye undersøkelser viser at tiltakene ikke bidrar til reduserte tjenestebruk

Nye digitale verktøy er ingen garantist for bedre pasientoppfølging. I den praktiske hverdagen kan de vel så ofte bli en tidstyv og et kostnadssluk.

Både Helseplattformen og Felles kommunal journal møter stor motstand om dagen. Tidspunktet for motstanden er forutsigbart, idet man nærmer seg at teori skal omsettes til praksis. Dette handler om at initiativene er for store for – og for fjernt fra – virkeligheten.

INNSIKT – OG SAMSPILL. For å oppnå de positive gevinstene av digitalisering og ny teknologi, kreves vilje, empati, innsikt og samarbeid for å nevne noen nøkkelord. Veien mot et nyttig digitalt verktøy er lang. Først skal en problemstilling som er erfart i klinikken, videreformidles til en som er trent opp til å konkretisere behovet. Videre kommer flere mulige løsningsforslag på bordet, og i samarbeid finner man foretrukket løsning. Deretter skal det utvikles og testes, før man igjen kan gå tilbake til utgangspunktet for å pilotere løsningen i praksis. Først da får man et godt svar på om dette kan gi en positiv gevinst for pasientoppfølgingen.

Dette er tidkrevende, og desto mer tidkrevende dersom det skal utføres på tvers av landegrenser, språk, kultur og uten samarbeidserfaring.

STYRK FAGMILJØET! Det er derfor viktig at det norske fagmiljøet innen e-helse styrkes, satses på og ilegges tillit til å gjøre sin del for å løse fremtidens helseutfordringer i Norge.

Datateknologi er komplekst. Helsevesenet er desto mer komplekst og ikke direkte sammenlignbart med noen andre land. Det har egenart både i oppbygging, politikk, kultur og praktiske utførelse. Vi kan derfor ikke sette vår lit til at utenlandske selskaper skal løse de konkrete utfordringene norsk helsepersonell står i. Det vil være naivt både med tanke på kompleksiteten, og eksisterende erfaringer nasjonalt og i andre nordiske land.

Et hovedmål for Én innbygger–én journal er bedre samhandling. Det bør vi løse gjennom offentlig satsing på samarbeid mellom våre sterke fagmiljøer innen e-helse.


Interessekonflikt/disclaimer
: Infodoc EPJ er en elektronisk pasientjournal som er godt etablert ved norske fastlegekontor, legevakter, helsestasjoner og spesialistkontor. Infodoc er eid av PatientSky, som gjennom sine EPJ-løsninger betjener over 25.000 helsearbeidere og et høyt antall pasienter i Norge.

Dagens Medisin, fra Kronikk- og debattseksjonen i 13-utgaven

Powered by Labrador CMS