Alle bør få livreddende trening på sykehus!

Trening og fysisk aktivitet er viktig for alle. For kreftpasienter kan det være livsviktig. Derfor bør pasientene få tilbud om fysisk aktivitet i alle kreftforløp på sykehusene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Andreas Stensvold
Andreas Stensvold

Kronikk: Andreas Stensvold, onkolog og avdelingsleder ved kreftavdelingen på Sykehuset Østfold
Hans Sverre Hansen-Gaard, tidligere kreftpasient
Helle Aanesen, daglig leder i organisasjonen Aktiv mot kreft

SAMFUNNET – OG helsetjenesten især – har undervurdert betydningen av trening før, under og etter kreftbehandling. Det koster oss som samfunn dyrt i kroner og øre. Men ikke minst koster det den enkelte kreftpasient så uendelig mye i form av redusert livskvalitet – og kan hende dårligere resultat av behandlingen.

Fysisk aktivitet under og etter endt kreftbehandling bidrar til å redusere bivirkninger og senskader, og opprettholder funksjonsnivået etter en periode med omfattende belastning på kroppen. Dette er godt dokumentert – erfart av mange kreftpasienter og mange kreftleger.

Hans Sverre Hansen-Gaard
Hans Sverre Hansen-Gaard

TRENING FOR ALLE! Fra perspektivet til en kreftlege ser vi at pasientene som er fysisk aktive, føler seg bedre og tåler behandlingen bedre. Evnen vår til å behandle disse pasientene er avhengig av mye. Tilrettelagt fysisk aktivitet er viktigere enn mange tror.

Derfor mener vi at alle pasienter må få tilbud om fysisk aktivitet i alle kreftforløp på sykehusene. Og vi mener at alle kreftpasienter bør få tilbud om tilpasset fysisk aktivitet der de bor, etter endt behandling. Dette kan vi få til hvis helseminister Bent Høie i oppdragsdokumentet ber de regionale helseforetakene integrere trening som del av kreftbehandlingen. Det ville bety mye for mange.

EFFEKTIVE PUSTEROM. Mange pasienter har allerede et slikt tilbud. Organisasjonen Aktiv mot kreft har så langt etablert 16 Pusterom ved norske kreftsykehus. Pusterommet er et treningssenter hvor kreftpasienter kan trene under og etter kreftbehandling. Her er det tilrettelagt for at pasientene kan trene med nødvendig veiledning i trygge rammer. Effekten er dokumentert.

Det er viktig at Pusterommene driftes optimalt av sykehusene og at pasientene får dette tilbudet som del av sitt behandlingsforløp. Aktiv mot kreft har også utdannet mer enn 400 AKTIV-instruktører i samarbeid med Norges idrettshøyskole og Oslo universitetssykehus (OUS) for å hjelpe kreftpasienter i hele landet til fysisk aktivitet.

Men langt i fra alle pasienter har et slikt tilbud. Vi synes det er problematisk om hvor du bor avgjør hvilket tilbud du får. For å få dette på plass for alle må helseministeren selv be om at sykehusene gjennomfører ønsket politikk gjennom sitt oppdragsdokument til de regionale helseforetakene.

Dette kan vi få til – hvis helseminister Bent Høie i oppdragsdokumentet ber de regionale helseforetakene integrere trening som del av kreftbehandlingen – slik at AKTIV-instruktører kan bistå enda flere – på resept

SAMFUNNSGEVINSTEN. Vi snakker gjerne om de store tallene og samfunnsgevinster. Aktiv mot kreft har, sammen med Oslo Economics og Bristol-Myers Squibb, anslått at dersom én av tre kreftrammede benytter et slikt tilbud, når den prissatte samfunnsverdien 170 millioner kroner per år. Da snakker vi om vurderinger av kost-/nytte.

I det store bildet må vi ikke glemme hvem dette til syvende og sist handler om: Enkeltmennesker. Det er noens mor eller far. Noens søster eller bror. Noens barn. De kjæreste vi har.

PASIENTEN. Kreft rammer de fleste av oss, direkte eller indirekte. Fra en pasients perspektiv er dette spørsmålet avgjørende: Hans Sverre Hansen-Gaard, én av artikkelforfatterne, var 26 år da han fikk påvist testikkelkreft. Dette er en kreftform med gode prognoser, men kreften hadde i Hansen-Gaards tilfelle spredt seg til flere vitale organer. Mange i hans situasjon ender opp som et tall i Navs statistikk. Hansen-Gaard var også på vei dit da han på ett tidspunkt ikke kunne gå for egen maskin.

Sykdommen og behandlingen var så omfattende at fysisk aktivitet underveis den gangen ikke var noe tema i Hansen-Gaards tilfelle. Men etter endt behandlingsopplegg begynte treningen. Først med delmål som å kunne reise meg opp for egen maskin. Deretter gå 20 meter lenger enn dagen før.

Etter ti år med målrettede treningsmengder og fysisk aktivitet kom han tilbake i jobb, og endte ikke opp som en del av Nav-statistikken med alt hva det innebærer av utenforskap og kostnader for samfunnet. Tilpasset trening bidrar til at senskader etter sykdommen holdes i sjakk.

LIVREDDENDE. Aktiv mot kreft jobber for at alle skal få dette tilbudet når sykdom rammer. Det er en viktig del av kreftbehandlingen og bør implementeres tidlig i pasientforløpet. Å være best mulig rustet i alle faser, er viktig – både fysisk og mentalt – for at pasientene raskest mulig skal kunne komme tilbake til en så normal hverdag som mulig. Sammen med en engasjert Grete Waitz etablerte Helle Aanesen Aktiv mot kreft i 2007. Målet har hele veien vært å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Derfor etablerer stiftelsen Pusterom på kreftsykehus i Norge og utdanner AKTIV-instruktører som kan bistå pasienter der de bor etter endt behandling.

Betydningen av dette har vi sett på nært hold, fra perspektivene våre som henholdsvis pasient, kreftlege og daglig leder i Aktiv mot kreft.

Pasienter forteller oss at treningen på Pusterommet har reddet livene deres, og videre at de ikke hadde kommet seg gjennom behandlingen uten dette tilbudet.

AKTIV RESEPT, HØIE? Alle gode initiativ koker alltid ned til et spørsmål om ressurser og vilje. Har vi som samfunn råd til å la være? De som ønsker å finne svaret på dette, oppfordres til å se nærmere på erfaringene fra de 16 pusterommene som allerede er bygget

Da kommer de til å oppdage storfornøyde brukere, behandlere og pårørende. De kommer til å se at fysisk aktivitet er en viktig medisin, både fysisk og mentalt, i møte med kreftsykdommen.

Derfor håper vi helseminister Bent Høie lar seg inspirere til å legge trening som del av kreftbehandlingen inn i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene i 2020. Og dessuten bidra til at AKTIV-instruktører kan bistå enda flere – på resept.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS