ALVORLIG: Mette Harbo, underdirektør, Region Hovedstadens senter for IT og medisinsk teknologi, opplyser at «konsekvensene for pasientene angivelig har vært minimale», men forsikrer at de tar kritikken og påleggene fra det danske Datatilsynet på største alvor. 

Foto: Arkivfoto: Anne Grete Storvik

Danske Datatilsynet med krass kritikk av Sundhedsplatformen

Over 3400 pasienter i hovedstaden og på Sjælland har fått enten doble resepter eller feildosering i Felles medisinkort, som helsepersonellet bruker i behandlingen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Feilene og håndteringen av dem utløser alvorlig kritikk fra Datatilsynet, skriver danske Dagens Medicin (innlogging kreves).

Tekniske problemer med Sundhedsplatformen, som er Danmarks versjon av Helseplattformen, rir fortsatt Region Hovedstaden og Region Sjælland.

I et vedtak fra det danske Datatilsynet, som Dagens Medicin har fått tilgang til, uttrykker tilsynet krass kritikk av Region Hovedstaden, som er dataansvarlig i saken, for både feil som er oppstått i 2020 og 2021, men også håndteringen av dem.

Les også: Sundhedsplatformen i Danmark får fortsatt kritikk fra legene

«Alvorlig kritikk»

«Det er grunnlag for å uttrykke alvorlig kritikk av at Region Hovedstadens behandling av personopplysninger ikke har skjedd i henhold til reglene», skriver Datatilsynet i sin avgjørelse.

Datatilsynet har samtidig gitt pålegg om at regionen skal innføre prosesser som sikrer at feilene ikke gjentas. Region Hovedstaden har fått first til 10. mars med å etterkomme pålegget.

Doble resepter

Dette er de tilbakevendende utfordringene med visning av såkalte doble resepter i Fellesmedisinkortet (FMK), som helsepersonellet bruker ved dosering av medisiner til pasienter.

Les også: Dette gjorde danskene feil da de innførte felles journal

Feilen i 2020 oppsto etter kodeendring i Sundhedsplatformen, mens feilen i 2021 oppsto etter kodefeil i forbindelse med oppgradering av plattformen.

Til sammen har de to feilene resultert i at totalt 3.459 pasienter er oppført med enten dobbel resept eller overdosering i FMK.

De to feilene har rammet til sammen godt over 100 legemiddelgrupper fordelt på 5.535 resepter, som enten har vært indisert to ganger eller i for høy dose.

Her er Dagens Medisins artikler om Sundhedsplatformen

Refs for å ikke melde fra

Datatilsynet kritiserer i sin avgjørelse at Region Hovedstaden i 2020 ikke tok kontakt med Sundhedsdatastyrelsen da den ble kjent med feilen. Dette er i strid med reglene.

Sundhedsdatastyrelsen ble først kjent med at feilen eksisterte etter at det kom frem i pressen at problemene med dobbeltdosering var kommet tilbake.

I begge tilfeller tok det Region Hovedstaden en uke eller mer å rette feilen etter at regionen var gjort kjent med den på bakgrunn av en henvendelse fra helsepersonellet

–  Vi tar dette svært alvorlig

Mette Harbo, som har vært underdirektør i CIMT siden i sommer, sier at hun og de ansatte i CIMT ser svært alvorlig på de to feilene og Datatilsynets avgjørelse.

Samtidig sier hun at det ikke er et feilfritt IT-system, og at antall feil i Sundhedsplatformen er på et historisk lavt nivå sammenlignet med tidligere systemer.

Powered by Labrador CMS