Holden-rapport: Helsevesenets kapasitet til å håndtere en pandemi bør styrkes

Holden-gruppen mener helsevesenets kapasitet til å hjåndtere en pandemi bør styrkes, mener Holden-gruppen som har lagt frem sin koronarapport.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Steinar Holden Foto: DMarkiv/UiO

– Ved en ny virusvariant vil det være stor usikkerhet om fremtidig smitteutvikling. Dersom man skal forhindre overbelastning av helsevesenet, vil det kunne kreve tidlig bruk av omfattende kontaktreduserende tiltak. Det vil gi stor tiltaksbyrde, også i situasjoner der det i ettertid vil være klart at slike tiltak ikke var nødvendige. For å dempe behovet for tidlige tiltak ved stor usikkerhet, må helsevesenet være forberedt på et høyt antall behandlingstrengende pasienter, langt utover den normale kapasiteten, heter det i rapportens hovedkonklusjon.

Helsevesenets kapasitet til å håndtere en pandemi bør altså styrkes betydelig, heter det videre.

– Det krever bedre evne til å behandle en stor økning i antall pasienter på en forsvarlig måte. Bruk av ekstra personell og overtid, samt omdisponering av personell ved nedskalering av elektiv behandling, er sentralt, mener utvalget.

vaktsjef@ntb.no

Powered by Labrador CMS