Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Sørafrikansk virusmutasjon påvist i Norge

En person som kom til Norge fra Sør-Afrika i desember har fått påvist den nye varianten av koronavirus fra Sør-Afrika. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Det er antatt at den sørafrikanske varianten av koronaviruset er mer smittsom. Den britiske helseministeren har uttrykt stor bekymring for dette viruset, som også er påvist i Storbritannia

Mandag ettermiddag melder Folkehelseinstituttet at det muterte viruset er påvist også i Norge. 

– Smittesporingsteamene i kommunene vil nå følge opp i henhold til gjeldende rutiner, med ekstra testing og tettere oppfølging av nærkontakter for å redusere risiko for eventuell videre spredning, uttaler avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Over 20 tilfeller av britisk variant

Folkehelseinstituttet opplyser samtidig overvåkingen av endringer i virus er styrket. 

Til nå er det i Norge påvist 23 tilfeller av den engelske varianten av viruset, som har skapt bekymring ettersom det antas at det er en rundt 70 prosent mer smittsom variant.

– Varianten fra Sør-Afrika og den engelske virusvarianten ser ut til å være mer smittsomme enn det vanlige koronaviruset, men de ser ikke ut til å gi noe større risiko for alvorlig sykdom utfra det vi vet per nå. Disse variantene er påvist i flere europeiske land, og det er grunn til å tro at variantene også kan finnes i land der man ikke undersøker genomet til viruset, og derfor ikke kan oppdage mutasjoner. Når flere land starter med slike undersøkelser, vil vi få et bedre innsikt i utbredelsen av denne varianten, sier Vold.

Det foregår fortsatt undersøkelser for å kunne avklare om de nye variantene av viruset bidrar til raskere spredning. 

– Det er grunn til å være føre var, men samtidig er det fortsatt usikkert hvor stor rolle variantene spiller for smittespredningen, sier Vold.

– De vanlige tiltakene mot epidemien, som å holde seg hjemme når man er syk, testing, smittesporing og karantene, holde avstand og færre deltakere på sammenkomster, vil være viktige smittebegrensende tiltak også mot denne varianten. Det er så langt heller ikke rapportert om holdepunkter for at effekt av vaksinen er påvirket.

Powered by Labrador CMS