UHELDIG: Steinar Madsen i Legemiddelverket liker ikke at helsepersonell oppfordrer hverandre om å ta legemiddel på rasjoneringslista. Foto:

Helsepersonell tar medisin på rasjoneringslista for å unngå smitte

Helsepersonell oppfordrer hverandre til å ta hydroxychloroquine for å forebygge SARS-CoV-2-smitte. - Alle må være solidariske, sier Steinar Madsen i Statens legemiddelverk (SLV).

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

OPPDATERT 14.21: Saken er oppdatert med sitat fra personen som står bak en av kommentarene. Kommentaren er nå slettet fra Facebook. 

I kommentarfelt på Facebook, oppfordrer helsepersonell hverandre om å ta hydroxychloroquine (Plaquenil) preventivt mot SARS-Cov-2-smitte og om å dele ut medisinen til fastleger.

Hydroxychloroquine brukes i behandling av kroniske sykdommer som revmatisme og Sjøgrens sykdom. Legemidlet brukes også som forebyggende behandling mot malaria. 

Planquenil er per 16. mars på Legemiddelverkets rasjoneringsliste. 

Det oppfordres blant annet til å «ta to tabletter en gang i uka og øke til full dose dersom man utvikler symptomer». Noen skriver også at de gir det til familien sin. 

- Uheldig

Dagens Medisin har sett disse innleggene på Facebook og vist dokumentasjonen til medisinsk fagdirektør Stainar Madsen i SLV.

Han sier på generelt grunnlag at han forventer at alle forholder seg lojalt til myndighetenes råd, særlig helsepersonell:

Det rokker ved tilliten til helsepersonell om de prøver å sikre seg fordeler som andre ikke har Steinar Madsen

- Det rokker ved tilliten til helsepersonell om de prøver å sikre seg fordeler som andre ikke har, sier han. 

- Nå må alle være solidariske og helsepersonell er særlig forpliktet til å følge myndighetenes råd, legger han til. 

Noen av kommentarene ble lagt inn før rasjoneringen ble innført. Andre etter. Blant kommentarene er det også noen som påpeker at man må passe seg for å ikke bruke opp resevene.

Hamstring

Legemiddelverket har fått melding om hamstring av Plaquenil og innførte mandag rasjonering av legemiddelet.

- I forrige uke var det ikke noen mangel, men så begynte SLV å få meldinger fra apotekene om at de begynte å gå tom for hydroxychloroquine og innførte rasjonering.Dette er et medikament som gis til pasienter med alvorlige revmatiske sykdommer på blå resept. Det er ikke restriksjoner for helseinstitusjoner, men enkeltpersoner får ikke dette utlevert nå, påpeker han.

Stor studie på gang

Dagens Medisin har tatt kontakt med personene som har skrevet kommentarene.

En av dem har gitt tilbakemelding i form av en lenke til rekruttering til en placebokontrollert studie ved University of Oxford. Studien skal  gjennomføres i helsevesenets omgivelser og har som mål å rekruttere 10.000 deltakere over en periode på fem måneder. Deltakerne vil bli randomisert til å motta enten klorokin eller placebo. 

Personen ønsker å være anonym. På spørsmål om personen vil fortsette å anbefale medikamentet til kolleger og andre, svarer hen: 

Marit Hermansen i Legeforeningen oppfordrer landets leger om å gå foran som gode eksempler.

- Det er en misforståelse. Jeg mener at i den situasjonen vi er i nå, der legemiddelet er rasjonert, må denne kommentaren slettes. Jeg legger meg flat. 

Ber helsemyndighetene om å se på saken på nytt

Personen, som er legeutdannet, oppfordrer imidlertid norske myndigheter om å se på saken på nytt og vurdere muligheten for å beskytte helsepersonell. 

Hen viser også til dokumentasjon på at Kina nylig har gjenopptatt produksjonen av klorokinfosfat. 

Også det naturvitenskapelige tidsskriftet Nature, som lener seg på kinesisk forskning, har addressert mulige virkninger av hydroxychloroquine for Covid-19 på cellenivå.   

- Gå foran som gode eksempler

Marit Hermansen i Legeforeningen oppfordrer landets leger om å gå foran som gode eksempler.

- Det er veldig viktig med gode, kunnskapsbaserte og tydelige nasjonale råd. Vi støtter myndighetenes råd og mener det er viktig at alle forholder seg til dem, sier hun.

- Skal vi fordele risikoen og sikre at alle har lik rett til behandling, må alle følge rådene, oppfordrer hun. 

Rasjonerer

Legemiddelverket innførte rasjonering av hydroxychloroquine mandag, med umiddelbar virkning. 

«Dette skyldes trolig at det går rykter om at denne medisinen kan brukes mot Covid-19. Plaquenil er forsket på i mange studier mot Covid-19. Foreløpig resultater viser at det er svært usikkert om denne medisinen virker mot koronaviruset» skriver SLV på sine nettsider.

Rasjoneringen varer til forsyningssituasjonen er bedret.

Som Dagens Medisin har omtalt tidligere, er det fra før av innført rasjonering av paracetamolinsuln, metformin og kortison

- Det er ikke per i dag planer om å rasjonere enda flere legemidler, men nå skjer ting fort. Blir det endringer, iverksettes de raskt, avslutter Madsen. 

Powered by Labrador CMS