UTÅLMODIG: Vaksineringen av helsepersonell må gå fortere og flere må få vaksinen, mener leder Marit Hermansen i Legeforeningen. Foto:

UTÅLMODIG: Vaksineringen av helsepersonell må gå fortere og flere må få vaksinen, mener leder Marit Hermansen i Legeforeningen.

Foto:

Mener flere helsearbeidere bør få vaksine nå

- Om vi bruker 10-15.000 ekstra vaksiner på helsepersonell tidlig for å sikre at vi har personell til å behandle de syke, tror vi det er en god prioritering.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Om en til halvannen måned må vi ha vaksinert alle som jobber i akuttmottakene. Marit Hermansen

Da koronavaksinasjonsprogrammet ble lagt frem før jul skulle syke og eldre komme først i vaksinasjonskøen. Den 30. desember ble det imidlertid klart at helsepersonell rykket frem i køen på bakgrunn av økt smittetrykk og at 15.000 helsepersonell på sykehus ville få vaksine, samt at 20 prosent av kommunenes vaksiner skal gå til helsepersonell.

Nå ønsker Legeforeningen at flere av landets helsepersonell skal få vaksine. President Marit Hermansen sier til NRK fredag at foreningen mener at flere helsearbeidere skal komme først i vaksinekøen.  

– Jeg synes det var viktig med endringen av strategi i romjulen. Nå står vi sannsynligvis overfor en tredje smittebølge utover vinteren og da tilsier den overordnede, dynamiske strategien for vaksinering at helsepersonell skal prioriteres, utdyper Hermansen til Dagens Medisin.

– Vi har sett en smitteøkning, og det er kanskje nært forestående at vi får en tilstand som ligner landene rundt oss, som Sverige, England og Danmark. Jeg håper ikke vi kommer dit, men myndighetene gjør nå tiltak som viser at de er bekymret. Da må vi også få opp tempoet på vaksineringen og vaksinere flere.

– Må ha vaksinert alle i akuttmottakene

– Vi får tilbakemeldinger fra sykehus og kommuner om at andelen vaksiner som nå deles ut ikke holder til å dekke helsepersonellet som nå er tiltenkt vaksine, sier Hermansen.

Hun mener at antallet helsepersonellet som får vaksine må økes:

– Der kommunene melder om at de har behov for mer enn 20 prosent av vaksinene, bør de få det. Det samme gjelder for sykehus som trenger flere vaksiner. Ansvaret for vaksineringen bør ligge hos arbeidsgiver, som nå, men jeg er opptatt av at vi om en til halvannen måned må ha vaksinert for eksempel alle som jobber i akuttmottakene.

– Man har bare et begrenset antall doser. Dersom helsepersonell vaksineres, så vil det gå ut over de eldre pasientene?

Anne-Karin Rime, visepresident i Legeforeningen.

      
        Foto: Julie Kalveland
Anne-Karin Rime, visepresident i Legeforeningen. Foto: Julie Kalveland

– Sånn er det å prioritere. Det vil også gå utover de eldre hvis vi ikke klarer å levere helsetjenester. Vi må kunne ta imot pasienter på akuttmottakene og legekontorene, og jeg er opptatt av at helsepersonell skal holde seg friske.

Kan ha behov for dobbelt så mange vaksiner

Preben Aavitsland sier til NRK at dersom 130.000 leger og sykepleiere skal få vaksine nå, så vil 130.000 av de eldre flyttes bak i køen.

På spørsmål om hvor mange flere helsepersonell Legeforeningen mener at bør få vaksine nå, svarer Anne-Karin Rime, visepresident i Legeforeningen, at de vil se på dette sammen med arbeidsgiverne. 

– Vi har fått at tilbakemeldinger om at for eksempel Ahus har fått cirka 800 vaksiner, men at de har 1.800 som burde prioriteres ved intensivavdelinger, akuttmottak og covid-poster. Hvis det anslagsvis vil være sånn også andre steder, så vil man iallfall ha behov for å vaksinere dobbelt så mange i sykehus.

– Vi får nå 40.000 vaksinedoser i uka. Om vi bruker 10-15.000 ekstra på helsepersonell tidlig for å sikre at vi har personell til å behandle de syke, tror vi det er en god prioritering, sier Rime til Dagens Medisin.

– I våres stengte vi helt ned. I Sverige får vi meldinger om at det meste av elektiv behandling er stanset. Vaksinering er viktig både for å kunne jobbe med covid-pasientene og andre pasienter.

– En forskjell i år fra i fjor vår er at det er mer tilgjengelig smittevernutstyr i sykehusene?

– Ja, men helsepersonell kan jo bli smittet andre steder enn på jobb. De kan bli smittet hjemme. Hvis flere vaksinere er det grunn til å anta at færre må i isolasjon og karantene. Dette er ikke et forsøk på å snike i køen. Vi er oppriktig bekymret for at det kan bli vanskelig å opprettholde helsetjenestene. Noen vil si det gikk bra i vår. Det kan være vi har flaks og slipper den tredje bølgen, men vi ser at Danmark og Sverige ikke har sluppet dette. Vi krysser fingrene og håper. Men vi må finne en riktig andel vaksinerte, og vi må gjøre det tidlig nok.

Må vurdere hvor flest kan reddes

Flere kommuner har valgt å prioritere helsepersonell allerede nå, til tross for at Folkehelseinstituttet la opp til at eldre og sykehjemsbeboere skulle få vaksinen først og at vaksineringen av helsearbeidere skulle starte i uke 2.

– Bør det være geografiske, eller smitte-messige forskjeller i fordelingen av vaksiner?

– Det har ikke vi diskutert veldig mye, men FHI sier at de har en dynamisk beslutningsmodell. Det gode må ikke bli det bestes fiende. Jeg tror vi etter hvert må se på hvor vi kan redde flest. Det må hele tiden vurderes hvor det er riktig å bruke vaksinene.

Preben Aavitsland i FHI sier til NRK at FHI ikke ser for seg mer enn opp imot 10 prosent fravær og at de aller fleste av helsetjenestene tåler et slikt fravær, men at helt kritiske tjenester som intensivavdelinger har blitt prioritert, fordi fravær der kan bli vanskelig.

– Hvor stor er faren for at fravær på grunn av covid vil føre til at pasientene ikke får helsetjenester?

– Det må arbeidsgiver være med på å vurdere. Men det spørs jo også på tidsperspektivet. En dag eller to går bra, men over tid vil 10 prosent også få betydning. Dette slår også ulikt ut. Det var for eksempel en ganske stor belastning da Ullevål i vår måtte sende øyepasienter til andre steder i landet. Det gir forsinket behandling. Får én avdeling inn smitte, så får det konsekvenser.

Fredag ble det kjent at det har vært et smitteutbrudd ved Drammen sykehus. Ni ansatte ved ortopedisk avdeling har fått påvist smitte og det jobbes med testing og smittesporing. Drammens Tidende skriver at ansatte ved ni seksjoner nå testes ettersom ortopedene jobber på flere ulike avdelinger på sykehuset. 12 ansatte og 20 pasienter har blitt sendt i karantene.

Powered by Labrador CMS