BEKYMRET: Anita Vatland i Pårørendealliansen er bekymret for at åtte av ti pårørende ikke har blitt kontaktet for å høre hvordan det går med dem. 

Foto: Torbjørn Tandberg

Slik har de pårørende opplevd pandemien

Pårørende overtok både omsorg og hjelp når kommunen stengte tilbud og tjenester i mars 2020. – Mange ble overlatt til seg selv, sier Anita Vatland i Pårørendealliansen.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Pårørendealliansen har i sin årlige undersøkelse spurt pårørende til syke og eldre, uansett diagnoser eller tilstander, om hvordan de har opplevd det siste året. 2400 har besvart undersøkelsen.

Syv av ti av disse har erfart at tjenester eller tiltak til den de er pårørende for har blitt borte og 46 prosent sier de har fått mer å gjøre på grunn av dette.

43 prosent sier de ikke fikk nok informasjon om hvorfor tiltak er stengt eller holdes stengt. Og seks av ti pårørende har ikke noen de kan kontakte for sin sak eller egen del.

– Pandemien har virkelig bekreftet at pårørendes omsorg i mange tilfeller er både den usynlige og utelatte omsorgen – og at mange pårørende blir overlatt til seg selv. Mange har også vært utestengt i lang tid, sier daglig leder i Pårørendealliansen, Anita Vatland, i en pressemelding.

Nå må det et løft til og en gjenåpningsplan. Anita Vatland

Ingen endring

Pårørendealliansen har sendt ut spørreundersøkelsen to ganger. Først åtte uker inn i pandemien, deretter ved årets slutt.

– Vi spurte etter åtte uker våren 2020 og fikk nedslående tilbakemeldinger. Disse tallene har holdt seg gjennom hele 2020 – det er nesten ikke til å tro. Nå må det et løft til og en gjenåpningsplan for å ta over omsorgen som mange pårørende står i, sier Vatland.

Pårørendealliansen er også bekymret for at åtte av ti pårørende ikke har blitt kontaktet for å høre hvordan det går med dem. En like stor del tror ikke kommunene har en plan for dem som pårørende. Og bare halvparten tror at tilbud og hjelp vil bli som de var før.

Powered by Labrador CMS