Nødrespiratorene: – Beredskapstiltak for en verst tenkelig situasjon

Prosjektet med nødrespiratorene, som Forsvaret Forskningsinstitutt står bak, er et beredskapstiltak for en verst tenkelig situasjon.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.


Dette understreker Tore Lærdal, administrerende direktør i Laerdal Medical, som produserer de mye omtalte nødrespiratorene, sier kritikken som kom tirsdag synes å legge til grunn en annen bruk av apparatene enn de er tiltenkt.

Tirsdag kom det massiv kritikk mot regjeringens innkjøp av 1000 respiratorer, og kritikken dreier seg om at fagimljøene mener apparatene ikke er adekvate til bruk i behandlingen av Covid-19-pasienter.

–  Skulle katastrofen like fullt inntreffe, og det ikke finns tilstrekkelig med ordinære respiratorer for hånden, vil man måtte gripe til nødløsninger, sier Tore Lærdal. 

      
        Foto: Laerdal Medical
–  Skulle katastrofen like fullt inntreffe, og det ikke finns tilstrekkelig med ordinære respiratorer for hånden, vil man måtte gripe til nødløsninger, sier Tore Lærdal.  Foto: Laerdal Medical

–  I mediedekningen i går (tirsdag, journ.anm) druknet dessverre informasjonen om den tiltenkte brukssituasjonen noe i måten saken ble slått opp på, sier Lærdal til Dagens Medisin.

Han viser til at prosjektet er initiert av Forsvarets Forskningsinstitutt som et beredskapstiltak for en verst tenkelig situasjon, hvor det innen få uker kunne bli et stort gap mellom tilgjengelige respiratorer og behovet for dem.

–  Et akutt stort gap mellom ressurser og medisinske behov defineres som en katastrofesituasjon.

– Regjeringens unntakstiltak tar nettopp sikte på å forebygge dette, og forhåpentligvis blir det ikke bruk for nødrespiratorene, sier Lærdal til Dagens Medisin.

–  Men skulle katastrofen like fullt inntreffe, og det ikke finns tilstrekkelig med ordinære respiratorer for hånden vil man måtte gripe til nødløsninger. Da kan det også trenges assistanse fra andre kategorier helsepersonell enn de som til daglig jobber på disse avdelingene, og det blir desto viktigere at nødutstyret som anvendes er enklest mulig å få opplæring i, og sikrest mulig i anvendelse.

–  Det er disse behovene nødrespiratoren er utviklet for å imøtekomme, og de tilfredsstiller blant annet de nye kravene til slike nødrespiratorer som senest 20. mars ble kunngjort av regjeringen i Storbritannia, sier Lærdal til Dagens Medisin.

- Nødløsning

Helsedirektør Bjørn Guldvog adresserte kritikken av de nye nødrespiratorene under myndighetenes daglige pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Nødrespiratorene er ikke ment for ordinært bruk, men som en nødløsning i en kritisk situasjon forårsaket av en pandemi-bølge. Nødrespiratorene er en beredskapsløsning som er designet for å dekke opp for mangel på fullskala-respiratorer. De kommer i tillegg til de ordinære respiratorene og kan brukes til pustehjelp og frigi de mer avanserte respiratorene til dem som trenger dem mest, sa Guldvog.

Saken er oppdatert.

Powered by Labrador CMS